Barnets Reform

- en reform med fokus på barnets behov

Barnets Reform rummer en lang række lovændringer i den sociale servicelov. Barnets Reform blev indført i januar 2011. Med reformen ønskede Folketinget at styrke de udsatte barns retsstilling og sikre, at børnenes og de unges stemme fik mere vægt i beslutningerne. Det indebærer blandt andet nye, lavere aldersgrænser for, hvornår børn skal høres, og hvornår de kan stoppe beslutninger. Det indebærer, at beslutninger om samvær for anbragte børn skal være til barnets bedste, og det betyder, at også anbringelsessteder og plejefamilier får bedre høringsvilkår.

Et nyt børnesyn med vægt på tilknytning og relationer

Barnets Reform blev hilst velkommen fra mange sider og er i nogen udstrækning udtryk for et nyt børnesyn, som i højere grad anerkender, at børn og unge kan og skal inddrages i deres egen sag. Reformen anerkender også den betydning og de ressourcer, som barnets familie og netværk har, og anbefaler øget inddragelse af disse kræfter.

Barnets Reform fremhæver, at kommunerne skal lægge endnu mere vægt på de menneskelige relationer i anbringelsessager, og at plejefamilieanbringelse altid skal vurderes først. Kun hvis der er væsentlige grunde til at vælge en anden anbringelsesform end plejefamilie, kan det ske. Denne del af loven har sidenhen haft stor betydning, og i København er der sket en væsentlig ændring i anbringelsesmønstret. Langt flere børn og unge har i dag ophold i plejefamilier.

Center for Familiepleje er med til at gennemføre reformen

Center for Familiepleje er etableret for at kunne understøtte denne udvikling og fremme de vigtige målsætninger i Barnets Reform. Det gør vi ved at rekruttere dygtige plejefamilier, yde professionel råd og vejledning og tilbyde kurser og efteruddannelse.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.