Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn

  • Børn_og_unge
Formålet med projektet er at styrke inddragelsen af børn i myndighedstilsynet med anbragte børn i alderen 5-12 år.

Projektet tager afsæt i en ambition om at kvalitetsforbedre og styrke myndighedstilsynet med anbragte børn i alderen 5-12 år. Formålet med projektet er, at tilsynet i højere grad tilrettelægges og udføres på en måde som understøtter, at børnene opnår indsigt og træning i at forstå, komme til orde og få medindflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører deres anbringelse og øvrige tilværelse. Perspektivet bygger på teorier om mestring af eget liv, hvor læring og viden om livsvilkår er med til at skabe positiv udvikling trods risikofyldte opvækstbetingelser.

Det centrale i projektperioden er at udvikle og systematisere procedurer og værktøjer rettet mod tilsynsførende sagsbehandlere og voksne (plejeforældre eller kontaktpædagoger) på barnets anbringelsessted. I relation hertil skal inddragelsen af barnet anskues som en proces i denne form: en forberedelsesfase af tilsynet, en afviklende fase af tilsynet og en opfølgning på tilsynet.

Projektet er et aktionsforskningsprojekt, hvor der løbende udvikles og afprøves metoder til inddragelse af de yngre børn i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. I projektperioden indgår Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) i et tæt samarbejde med enhederne BBU Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave.

På forskningssiden arbejdes der med såvel kvantitative som kvalitative metoder med henblik på løbende at dokumentere og evaluere virkningen af metodeudviklingen. Projektet kvalitetssikres gennem en styregruppe (chefer og ledere fra Københavns Kommune), en faglig følgegruppe (fagspecialister med viden om børneinddragelse) og en ’Ungeekspertgruppe’ (aktuelt eller tidligere anbragte unge), der bl.a. skal være med til at identificere pejlemærker og nøgleindikatorer i forhold til, hvad der karakteriseres som ”god inddragelse” af børn i tilsynssamtaler.

Den endelige projektrapport kan downloades her.

Besøg projekthjemmesiden med viden og redskaber her.

Projektets forankring og finansiering: Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Egmont Fonden.

Projektleder: Mette Larsen

Slutdato: Projektet fortsætter, indtil den afsluttende konference er blevet afholdt.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08