Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap

  • ""
Projekt om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Projektet indgik som en del af Center for Familieplejes strategi for udvikling af området med børn og unge med kronisk sygdom eller handicap. Der var tale om et udviklingsprojekt, som skulle skabe ny viden om denne gruppes udfordringer og behov for støtte med henblik på at styrke kvaliteten af anbringelserne.

Det overordnede formål med projektet var dels at øge trivslen blandt familieplejeanbragte børn og unge med kronisk sygdom eller handicap, og dels at medvirke til, at flere børn og unge med kronisk sygdom eller handicap kan anbringes i familiepleje frem for på institution eller socialpædagogisk opholdssted.

Læs mere her

Rapporten: Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje - perspektiver fra Københavns Kommune

Inspirationsmateriale til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter

Inspirationsmateriale til pleje- og aflastningsforældre

Læs artikel fra Kristeligt Dagblad

Finansiering: Egmont Fonden og Center for Familiepleje

Projektperiode: April 2014 til april 2016