Formål og målgruppe

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har til formål at styrke kvaliteten af Københavns Kommunes arbejde med anbringelser uden for hjemmet.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unges formål skal - gennem produktion og formidling af viden om god praksis - styrke kvaliteten af Københavns Kommunes arbejde med at anbringe børn og unge uden for hjemmet.

Den primære målgruppe er ansatte i socialforvaltningen i Københavns Kommune, der arbejder inden for anbringelsesområdet. Det er først og fremmest medarbejdere i Borgercenter Børn og Unges lokale enheder og medarbejdere i Center for Familiepleje. En sekundær målgruppe er institutionspersonale og plejefamilier samt udsatte børn og forældre, herunder børn og forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Videnscentret henvender sig i øvrigt bredt til medarbejdere fra andre kommuner, samt forskere, studerende og andre med interesse for området, nationalt såvel som internationalt

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08