Gør en forskel - bliv mentorfamilie for udsatte unge

 • Teenager
  Foto: Colourbox.com
Center for Familiepleje søger mentorfamilier til udsatte unge bosiddende i Storkøbenhavn

En mentorfamilie er en ny type plejefamilie, som arbejder med op til tre unge på 13 år og opefter.

De unge bor hjemme, og skal gerne fortsætte med det. Jeres opgave er at stå til rådighed for dem, så I løbende kan guide dem i forhold til skole, sociale relationer og personlig udvikling. Det kan fx være i forbindelse med lektiehjælp, fritidsaktiviteter og -job, samt socialt samvær som spisning, ferier m.m.

I er med andre ord en fleksibel plejefamilie, som også arbejder ud af huset, hvis de unge har brug for det. På den måde hjælper I de unge til at fortsætte hverdagen i deres kendte rammer.

De unge skal også have mulighed for at overnatte hos jer i kortere perioder, fx hvis konfliktniveauet bliver for højt i egen familie.

Hvad kendetegner de unge, som får tilbudt en mentorfamilie?

Det er typisk unge på 13 år og opefter, der befinder sig i en udsat position, som bliver tilbudt en mentorfamilie. En del af dem vil have sociale eller faglige udfordringer, mens andre vil have et problematisk forbrug af rusmidler. En mentorfamilie er en frivillig foranstaltning, hvor den unge og dennes forældre har givet samtykke til ordningen.

Hvad forventer vi os af jer som mentorfamilie?

Som mentorfamilie skal I være godkendt som enten pleje- eller aflastningsfamilie og være indstillet på at stå til rådighed hele ugen, herunder i weekender. Jeres familie skal bestå af to voksne, hvoraf den ene skal arbejde fuldtids med opgaven som mentorfamilie.

Vi ser gerne, at I ikke har andre pleje- eller aflastningsbørn i familien, så I kan fokusere på de unge i mentorordningen. Det kan dog stadig i en overgangsperiode være en mulighed at have et andet pleje- eller aflastningsbarn samtidig med, at I er mentorfamilie. Men det vil komme an på en vurdering i forhold til plejebarnets alder, situation m.m.

Hvis I har egne, hjemmeboende børn, skal de være fyldt 15 år.

Vi lægger vægt på, at I:

 • Kan guide og støtte de unge socialt og fagligt
 • Har erfaring med eller viden om teenageproblematikker
 • Har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med andre professionelle
 • Har plads til overnatning - I behøver dog ikke have frie værelser til rådighed
 • Bor i Storkøbenhavn eller indenfor rimelig afstand.

Vi tilbyder

Honorar: Fast 10 x vederlag for tre unge, hvad enten de unge bor i mentorfamilien eller hjemme. Øvrige ydelser, fx kost og logi, udbetales, når den unge bor i familien. Honoraret er fast, dvs. at hvis en af de unge ikke har brug for jer længere, får I stadig vederlagene, mens vi finder et nyt ungt menneske, som kan bruge ordningen hos jer.

I kommer ikke til at arbejde alene, men får støtte og faglig opbakning fra Center for Familiepleje. Fx støtter vi med:​

 • En fast familieplejekonsulent, som giver råd og vejledning samt udvidet professionel sparring
 • Et støttet netværk med andre mentorfamilier
 • Supervision ved psykolog efter behov
 • Efteruddannelse hos Center for Familiepleje eller eksterne udbydere

Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Annette Habermann på telefon 26112213, familieplejekonsulent Jette Gram på telefon 26113146 eller familieplejekonsulent Pia Rogersen på telefon 26379075.

Tiltrædelse snarest muligt.

Send ansøgning mærket ’Mentorfamilier/2017’ sammen med plejetilladelse og tilsynsrapport til familieplejen@sof.kk.dk eller Center for Familiepleje, Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 2.sal, 2200 København N.

Godkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie

Er I ikke godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie? Her kan I læse mere om, hvordan I kan blive det.

Om Center for Familiepleje

Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.