Grundkurser i 2020

  • Vores grundkursus-team
    Vores grundkursus-team: fra venstre Gitte Blachfeldt, Liselotte Reiter og Göksel Balsizan
Center for Familiepleje afholder grundkurser for pleje- og aflastningsfamilier

På Center for Familieplejes grundkurser kommer vi blandt andet omkring emner som lovgivning, mentalisering og tilknytning, børns udvikling, omsorg og omsorgssvigt, børn og medier, samarbejde - både internt i plejefamilien og med samarbejdspartnere.

Kurserne foregår på lørdage og varer fire dage for døgnplejefamilier og for aflastningsfamilier.

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og tilbagemeldinger i plenum.

Grundkursus for døgnplejefamilier

Målgruppe: Netværksdøgnplejefamilier og konkret godkendte døgnplejefamilier
Tidspunkt: Fire lørdage: 22. august, 12. september, 24. oktober og 7. november fra kl. 9-16
Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S
Pris: 6.100 kroner pr. deltager inklusiv fuld forplejning.

Grundkursus for aflastningsfamilier

Målgruppe: Netværksaflastningsfamilier og konkret godkendte aflastningsfamilier
Tidspunkt: Fire lørdage: 22. august, 19. september, 24. oktober og 14. november fra kl. 9-16
Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S
Pris: 6.100 kroner pr. deltager inklusiv fuld forplejning.

Præsentation af kursusteamet

Gitte Blachfeldt, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Gitte er uddannet socialformidler, ansat som familieplejekonsulent i CFF og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Göksel Balsizan, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Göksel er uddannet socialrådgiver, ansat som familieplejekonsulent i CFF, og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Lise Lotte Reiter, kursuskoordinator, kursusleder og underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Lise Lotte er uddannet socialrådgiver, ansat som familieplejekonsulent i CFF, og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Præsentation af underviserne

Christine Vinum, autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt. I undervisningen fokuseres på kontakten og omsorgens betydning for den mentale og følelsesmæssige udvikling hos barnet og for barnets evner til senere i livet at indgå i sunde og trygge relationer med andre.

Malene Erkmann, lektor og cand.it indenfor design, kommunikation og medier. Underviser i medier og børn og unges brug af dem. Har gennem de sidste 20 år arbejdet med børn og digitale medier, både som resurse for læring og vilkår for børn og unges liv. Tager udgangspunkt i et digitalt samfund, hvor vi som voksne i høj grad har en opgave med at forstå og navigere i børn og unges onlineliv og relationer.

Mette Sørensen, familiebehandler, supervisor og underviser. Ansat i Rødovre Kommune, Børnefamilieafdelingen, Familiehuset. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt, samt etablering af godt samarbejde mellem pleje- og aflastningsfamilie, forældre, sociale myndigheder og øvrige professionelle.

Michel Gorju, familie- og psykoterapeut. Underviser i omssorgssvigt. Specialområde er børn og unge med relation- og tilknytningsproblematikker/forstyrrelser. Er tilknyttet Ankestyrelsens rådgivningsenhed for forældre med adopterede børn. Flere års erfaring med undervisning på adoptionsforberedende kurser, skoler og døgninstitutioner. Har også undervist plejefamilier og personale på børnehjem i Afrika.

Lise Koch, aafdelingsleder for børneindsatsgruppe i Borgercenter Børn og Unge Brønshøj-Husum-Vanløse. Leder for myndighedssagsbehandlere, netværkskonsulenter og sikkerhedsplansgruppe.  Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med børnene, deres forældre og deres netværk.

Line Klyvø​, cand. mag i pædagogik og uddannelsesstudier samt kultur- og sprogmødestudier fra RUC. Projektleder i Videnscenter for Anbragte Børn og Unge og underviser på kurser. Udvikler og leder metodeudviklingsprojekter inden for anbringelsesområdet, blandt andet om anbragte børn og unges samvær med deres biologiske familie, anbragte børns skolegang samt projekter med skoleunderstøttende indsatser målrettet anbragte børn i familiepleje.

Karin Petersen, afdelingsleder for undersøgelsesteamet og rådgivning i Borgercenter Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave. Desuden tilknyttet Den Sociale Døgnvagt.

Kontakt

Lise Lotte Reiter

Familieplejekonsulent
+45 26 85 20 01