Grundkurser i 2021

  • Vores grundkursus-team
    Vores grundkursus-team: fra venstre Gitte Blachfeldt, Liselotte Reiter og Göksel Balsizan
Familieplejen København afholder grundkurser for pleje- og aflastningsfamilier

På Familieplejen Københavns grundkurser kommer vi blandt andet omkring emner som lovgivning, mentalisering og tilknytning, børns udvikling, omsorg og omsorgssvigt, børn og medier, samarbejde - både internt i plejefamilien og med samarbejdspartnere.

Kurserne foregår på lørdage og varer fire dage for døgnplejefamilier og for aflastningsfamilier.

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og tilbagemeldinger i plenum.

Grundkursus for døgnplejefamilier

Målgruppe: Netværksdøgnplejefamilier og døgnplejefamilier
Tidspunkt: Fire lørdage: 4/9, 18/9, 30/10 og 6/11 fra kl. 9-15.30. Den ekstra dag fra forårskurset, der blev aflyst pga Corona-situationen, bliver afholdt den 13/11.
Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S
Pris: 6.100 kroner pr. deltager inklusiv fuld forplejning.

Grundkursus for aflastningsfamilier

Målgruppe: Netværksaflastningsfamilier og § 84 aflastere
Tidspunkt: Fire lørdage: 4/9, 18/9, 9/10 og 6/11 fra kl. 9-15.30. Den ekstra dag fra forårskurset, der blev aflyst pga Corona-situationen, bliver afholdt den 2/10.
Sted: Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S
Pris: 6.100 kroner pr. deltager inklusiv fuld forplejning.

Præsentation af kursusteamet

Gitte Blachfeldt, kursuskoordinator, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Gitte er uddannet socialformidler, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Göksel Balsizan, kursusleder, underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Göksel er uddannet socialrådgiver, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København, og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Lise Lotte Reiter, kursusleder og underviser i lovgivningen vedrørende børneområdet på første kursusdag. Lise Lotte er uddannet socialrådgiver, ansat som familieplejekonsulent i Familieplejen København, og har mange års erfaring i arbejdet med plejefamilier.

Præsentation af underviserne

Christine Vinum, autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt. I undervisningen fokuseres på kontakten og omsorgens betydning for den mentale og følelsesmæssige udvikling hos barnet og for barnets evner til senere i livet at indgå i sunde og trygge relationer med andre.

Mette Sørensen, familiebehandler, supervisor og underviser. Ansat i Rødovre Kommune, Børnefamilieafdelingen, Familiehuset. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt, samt etablering af godt samarbejde mellem pleje- og aflastningsfamilie, forældre, sociale myndigheder og øvrige professionelle.

Michel Gorju, familie- og psykoterapeut. Underviser i omssorgssvigt. Specialområde er børn og unge med relation- og tilknytningsproblematikker/forstyrrelser. Er tilknyttet Ankestyrelsens rådgivningsenhed for forældre med adopterede børn. Flere års erfaring med undervisning på adoptionsforberedende kurser, skoler og døgninstitutioner. Har også undervist plejefamilier og personale på børnehjem i Afrika.

Lise Koch, aafdelingsleder for børneindsatsgruppe i Borgercenter Børn og Unge Brønshøj-Husum-Vanløse. Leder for myndighedssagsbehandlere, netværkskonsulenter og sikkerhedsplansgruppe.  Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med børnene, deres forældre og deres netværk.

Karin Petersen, afdelingsleder for undersøgelsesteamet og rådgivning i Borgercenter Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave. Desuden tilknyttet Den Sociale Døgnvagt.

Kontakt

Gitte Blachfeldt

Familieplejekonsulent
+45 26 10 60 40