Grundkurser i foråret 2019

Center for Familiepleje afholder grundkurser for pleje- og aflastningsfamilier

På Center for Familieplejes grundkurser kommer vi blandt andet omkring emner som lovgivning, mentalisering og tilknytning, børns udvikling, omsorg og omsorgssvigt, børn og medier, samarbejde - både internt i plejefamilien og med samarbejdspartnere.

Kurserne foregår på lørdage og varer fire dage for døgnplejefamilier og tre dage for aflastningsfamilier.

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og tilbagemeldinger i plenum.

Grundkursus for døgnplejefamilier

Målgruppe: Netværksdøgnplejefamilier og konkret godkendte døgnplejefamilier
Tidspunkt: Fire lørdage: 12. januar, 26. januar, 2. marts og 23. marts fra kl. 9-16
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Pris: 6.100 kroner pr. deltager inklusiv fuld forplejning.

Grundkursus for aflastningsfamilier

Målgruppe: Netværksaflastningsfamilier og konkret godkendte aflastningsfamilier
Tidspunkt: Tre lørdage: 26. januar, 2. marts og 16. marts
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Pris: 5.100 kroner pr. deltager inklusiv fuld forplejning.

Målgruppe: Netværksaflastningsfamilier og konkret godkendte aflastningsfamilier
Tidspunkt: Tre lørdage: 30. marts, 6. april og 4. maj fra kl. 9-16
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K
Pris: 5.100 kroner pr. deltager inklusiv fuld forplejning.

Præsentation af underviserne

Christine Vinum, autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt. I undervisningen fokuseres på kontakten og omsorgens betydning for den mentale og følelsesmæssige udvikling hos barnet og for barnets evner til senere i livet at indgå i sunde og trygge relationer med andre.

Malene Erkmann, lektor og cand.it indenfor design, kommunikation og medier. Underviser i medier og børn og unges brug af dem. Har gennem de sidste 20 år arbejdet med børn og digitale medier, både som resurse for læring og vilkår for børn og unges liv. Tager udgangspunkt i et digitalt samfund, hvor vi som voksne i høj grad har en opgave med at forstå og navigere i børn og unges onlineliv og relationer.

Christa Dalland, socialrådgiver og Master i voksenuddannelse. Underviser i samarbejde: Hvordan etablerer man et godt samarbejde med barnets biologiske familie, de sociale myndigheder og øvrige professionelle?  Flere års erfaring i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner, både som myndighedsrådgiver, familieplejekonsulent og leder. Har selv været aflastningsfamilie for en pige med Downs syndrom i 10 år.

Mette Sørensen, familiebehandler, supervisor og underviser hos Specialpædagogisk Centrum ved Stine Lier. Underviser i temaerne tilknytning, mentalisering og omsorgssvigt, samt etablering af godt samarbejde mellem pleje- og aflastningsfamilie, forældre, sociale myndigheder og øvrige professionelle.

Michel Gorju, familie- og psykoterapeut. Underviser i omssorgssvigt. Specialområde er børn og unge med relation- og tilknytningsproblematikker/forstyrrelser. Er tilknyttet Ankestyrelsens rådgivningsenhed for forældre med adopterede børn. Flere års erfaring med undervisning på adoptionsforberedende kurser, skoler og døgninstitutioner. Har også undervist plejefamilier og personale på børnehjem i Afrika.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.