Hæfter, pjecer, foldere

  • Pjecer og foldere
    Foto: Scanpix
Her finder du vores kursuskataloger og diverse inspirationsmaterialer, bl.a. om teenagere i familiepleje

Håndbog for plejefamilier

Familieplejen København, 2021
pdf: Håndbog for plejefamilier

Lommepenge til plejebørn 2021

Center for familiepleje, 2021
pdf: Lommepenge til plejebørn 2021

Når man bor i en anden familie
- Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje

Hæfte til plejebørn, udgivet i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup og Inge Loua
2. rev. udg., Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Når man bor i en anden familie

Teenagere i familiepleje
- Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter

Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til plejefamilier

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til plejefamilier

Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til sagsbehandlere

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til sagsbehandlere

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Hæfte udarbejdet for Socialstyrelsen
Mette Larsen og Signe Bressendorff
Opdateret version, 2. udgave., 2011
pdf: Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Kontakt