Artikel

Indberet kørselsregnskab

  • Bil på bro
    Foto: Colourbox.com
Både pleje- og aflastningsfamilier kan få kørselsgodtgørelse. Hent og udfyld vores skema til indberetning af kørsel

For at du som pleje- eller aflastningsfamilie kan få kørselgodtgørelse, skal kørslen først være bevilget af din familieplejekonsulent.

For at få udbetalt kørselsgodtgørelsen, skal du udfylde alle felter i Familieplejen Københavns kørselsskema, som du finder nedenfor i Excel-format (feltet "Underskrift plejeforælder" udfyldes elektronisk, ved at du skriver dit fulde navn). Gem Excel-arket på din pc, før du udfylder med data (det skal udfyldes digitalt). Det er vigtigt, at det skema, du gemmer og udfylder, er skemaet for det år, hvor kørslen har fundet sted. Du kan altså ikke gemme og benytte det samme skema år efter år, men er nødt til at anvende det skema, som findes i linket nederst på siden her.

Da skemaet indeholder cpr-numre, skal du sende det som sikker Digital Post. Det gør du via linket nederst på siden - du skal bare have dit NemID klar til at logge på. Vi opfordrer til, at du gemmer dit Excell-ark som en PDF, før du sender det. Det er fordi, vi har oplevet, at nogle plejefamilier har haft problemer med at sende excel-arket via Digital Post - det problem bliver løst med en PDF.

Du skal udfylde et skema for hvert barn, du har i pleje. Alle felter skal udfyldes - jvf. SKATs regler om dokumentation og kontrol af kørselsgodtgørelse.

  • Hvis du vil have udbetalt din kørselsgodtgørelse sammen med den førstkommende lønudbetaling, skal du sende skemaet til os inden den 5. i måneden.
  • For kørselsgodtgørelse gælder det særlige, at kørselsskemaerne som minimum skal indsendes kvartalsvis. Det vil sige, at kørsel for f.eks. januar, februar og marts skal være CFF i hænde senest ved udgangen af april måned.
  • Alle skemaer skal være indsendt inden årets udgang.

Kontakt

Kontakt