Information til pleje- og aflastningsforældre om Corona-virus

 • Corona illustration
  Grafik: Colourbox.com
Her samler Familieplejen København relevant information til pleje- og aflastningsforældre om Corona-virus

15/6: Familieplejeområdet vender tilbage til normalen

Kære Pleje- og aflastningsfamilier

Siden vores informationsbrev til jer 5. maj har Social- og Indenrigsministeriet nu endeligt ophævet Covid-19-bekendtgørelsen, der gav mulighed for at fravige visse regler, bl.a. i ft. fysisk fremmøde og samvær, i forbindelse med håndtering af coronaepidemien. Det betyder, at vi med virkning fra den 17. juni genoptager vores fysiske fremmøde som hidtil, og at evt. midlertidige afgørelser og beslutninger om jeres plejebørns samvær med biologiske familie, der er truffet efter bekendtgørelsen bortfalder, og de oprindelige afgørelser træder i kraft på ny. Der vil fortsat være mulighed for at træffe afgørelse efter serviceloven under hensyntagen til særlige risikogruppe og ved konkret smitterisiko. I vil blive kontaktet af myndighedssagsbehandler, hvis der er ændringer i afgørelser vedr. jeres plejebarns samvær. Vi skal sammen med jer passe på hinanden og overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. Covid-19. Det betyder, at vi stadig vil aftale med jer, hvordan besøg hos jer bedst afvikles, så rammerne er afklaret forud for vores fremmøde.

Hvis I har spørgsmål, vil jeg opfordre jer til at tage kontakt til jeres familieplejekonsulent.

Mvh

Anne Melchior Hansen

Faglig chef

Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje)

Informationsbrev af 5/5 til pleje- og aflastningsforældre

Kære pleje- og aflastningsfamilier

Siden vores informationsbrev til jer 17. marts er vi gradvist ved at vende tilbage mod mere normale forhold i takt med, at de gældende sundhedsfaglige retningslinjer og forholdene i øvrigt tillader det. I vil i dag få et brev i jeres e-Boks, hvor vi beskriver, hvordan vi fra næste uge vil vende tilbage til mere normale forhold med fysiske besøg hos jer. Vi skal sammen med jer fortsat overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. Covid19. Det betyder, at vi altid vil aftale med jer, hvordan besøgene skal afvikles, så rammerne for besøget er afklaret med jer forud for besøget.

Vi er fortsat meget imponerede over, hvor flot I klarer denne vanskelige tid. I daglig tale kalder vi jer ”hverdagens helte”. I skal have stor tak for jeres indsats i denne tid!

Hvis I har spørgsmål til indholdet i brevet, vil jeg opfordre jer til at tage kontakt med jeres familieplejekonsulent.

Vi håber på jeres forsatte forståelse for, at situationen løbende kan ændre sig. Vi opfordrer jer derfor fortsat til at følge med i de danske myndigheders samlede informationer om Covid19 på coronasmitte.dk.

De bedste hilsner

Anne Melchior Hansen

Faglig chef

Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje)

Læs informationsbrevet af 5/5 til pleje- og aflastningsfamilier her

Nyhedsbrev af 24/3 med hilsen til pleje- og aflastningsforældre

Nyhedsbrev af 24/3 til pleje- og aflastningsforældre med information om Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje) under Corona-tiden.

Læs nyhedsbrev af 24/3 til pleje- og aflastningsforældre

Informationsbrev af 17/3 om Corona-beredskab på plejeområdet

I nedenstående informationsbrev fra Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen, kan du læse information om Corona-beredskabet på plejeområdet.

Læs informationsbrev af 17/3 til pleje- og aflastningsfamilier i Københavns Kommune om Corona-beredskab

Center for Familiepleje i perioden med Coronavirus

Socialområdet er defineret som et vitalt område, der skal fungere på trods af Corona - situationen. I perioden med Coronavirus er følgende indtil videre gældende i relation til Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje):

 • Som pleje- og aflastningsfamilie skal I bruge jeres konsulent fuldt ud, som I plejer. Alle spørgsmål, som I måtte have omkring denne særlige situation, skal I stille til jeres familieplejekonsulent. Der er mange spørgsmål, som ikke kan besvares her og nu, men vi undersøger det, og vender tilbage til jer.
 • I forbindelse med vores familieplejekonsulenters besøg hos pleje- og aflastningsfamilier vil vi tage nogle forholdsregler for at kunne overholde de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Derfor vil vi inden et møde være i tæt kontakt med jer for at få afklaret, om der er særlige sundhedsmæssige forhold (fx om en eller flere i husstanden tilhører de af Sundhedsstyrelsen fastsatte risikogrupper), vi i den forbindelse skal tage højde for, eller om der er konstateret smitte eller mistanke om COVID-19 blandt nogen i jeres husstand. Er der konstateret smitte, udsættes fremmøde til alle i husstanden er smittefrie.
 • Der vil tilsvarende ikke fremmøde medarbejdere, der er syge eller viser tegn på smitte. Vi vil så vidt muligt gennemføre mødet udendørs, hvis vejret og situationen muliggør det (diskretionshensyn mv.). Vores medarbejdere kan dog få brug for at kunne benytte sig af toilet og håndvask undervejs, og det håber vi, at I vil lade dem gøre. Når vi kommer i jeres hjem, giver vi ikke hånd, vi holder behørig afstand til alle undervejs, og vi vasker eller afspritter hænder og evt. medbragte genstande før og efter vores besøg.
 • Alle aflastningsfamilier skal tage imod planlagt aflastning. Ligeledes skal planlagt samvær gennemføres, medmindre plejefamilien hører andet fra myndighedssagsbehandler, eller det ikke er i overensstemmelse med de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Hvis aflastning eller samvær ikke gennemføres pga. den sidst nævnte situation, skal kommunen orienteres. Læs mere om gennemførelse af samvær i vores informationsbrev af 5/5 til pleje- og aflastningsforældre.
 • Situationen har givet os anledning til at udskyde vores planlagte efteruddannelseskurser til efteråret. I kan se datoer for afholdelse af efteruddannelseskurserne via dette link.
 • Alle Tæt støttet opstartsforløb-moduler i marts/april har været aflyst, men de afholdes både i maj og juni, dog i mindre grupper. Se datoer for grund- og temamoduler via dette link.

Familieplejen Københavns kontorvagt er fortsat bemandet hver dag på telefon 33172204 i tidsrummet: 

 • Mandag, tirsdag kl. 9-15
 • Onsdag kl. 12-15
 • Torsdag 9-15
 • Fredag 9-14

Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale med gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed i den ualmindelige situation med udbrud af ny coronavirus. Det handler bl.a. om, hvordan man som forælder kan hjælpe til at skabe en struktur for barnet i den nye hverdag gennem skemaer med aktiviteter for dagen eller ugen.

Se pjecen med gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed her

Film fra Sundhedsstyrelsen: Hvordan taler du med børn om Coronavirus?

Børn har mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19, men hvordan tager man snakken med dem om det? To nye film på Sundhedsstyrelsens hjemmeside forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den ny coronavirus er og giver gode råd til voksne om, hvordan man tager hånd om børns bekymringer. Se filmene nedenfor eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Film om at komme i skole igen

Som barn kan det være svært at forstå, hvorfor man skal opføre sig anderledes, når skolehverdagen begynder igen. Denne film fra Sundhedsstyrelsen forklarer med tegninger og et barns stemme, hvad vi skal huske, når vi er tilbage i skolen igen, og hvad vi kan forvente af vores nye hverdag.