Statistik over anbringelser

  • Kvartalsstatistik
Københavns Kommunes kvartalsvise statistik på anbringelsesområdet.

Københavns Kommunes anbringelsesstatistik giver et kvantitativt indblik i dele af anbringelsesområdet i Københavns Kommune. Den udarbejdes af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) og udkommer hver 3. måned.

Målgruppen for statistikken er politikere, ledere, vidensmedarbejdere og andre, der er interesserede i at følge udviklingen på anbringelsesområdet i tal.

Som en fast del af statistikken beskrives udviklingen i anbringelsesmønsteret i kommunen opdelt på bydele. Desuden fokuseres der i hver udgave på et særligt tema. Temaerne for tidligere kvartalsstatistikker har eksempelvis været:

  • Børn og unge i aflastningsforhold
  • Forebyggende foranstaltninger
  • Skift i omsorgsmiljø
  • Børn og unge i netværkspleje
  • Teenageanbringelser

Oktoberudgaven indeholder hvert år en sammenligning af anbringelsesmønstret i Københavns Kommune med anbringelsesmønstret på landsplan.

Hvis du ønsker at abonnere på kvartalsstatistikken kan du skrive til Astrid Berg Bonnén.