Kursusindhold

På vores grundkurser er der en række forskellige temaer, vi kommer omkring.

Det er de samme temaer, der indgår i grundkurserne for døgnpleje- og aflastningsfamilier, men der er forskel på, hvor meget vi går i dybden med de forskellige emner. Kurset for døgnplejefamilier afholdes over fire lørdage, mens aflastningsfamilierne er over tre lørdage. 

Grundkurserne kommer omkring følgende temaer:

Plejebarnets udvikling og opdragelse

 • Plejefamiliens omsorg for og opdragelse af børn
 • Forståelse for børn med særlige behov
 • Levevilkårenes betydning for barnets udvikling
 • Konsekvenser af utilstrækkelig omsorg
 • Typiske reaktioner fra omsorgssvigtede børn
 • Plejefamiliens opgave med omsorgssvigtede børn
 • Hvordan kan plejefamilien støtte barnets skolegang (kun på kurset for døgnplejefamilier)

Tilknytningsrelationers betydning for plejebørns psykiske udvikling

 • Hvad er tilknytningsrelationer?
 • Forskellige typer af tilknytningsmønstre
 • Hvorfor er tilknytningsrelationer vigtige for anbragte børn og unges psykiske udvikling?

Etablering af et godt samarbejde

 • Dilemmaer ved at vokse op i en plejefamilie Hvordan støttes plejefamilien bedst?
 • Hvordan opnås et godt samarbejde med barnets biologiske familie, de sociale myndigheder og andre professionelle?
 • Hvordan håndteres konflikter og hvordan kan man forhindre at de opstår?

Lovgivning

Plejefamilien skal have kendskab til de lovmæssige rammer for plejefamiliefunktionen herunder:

 • Servicelovens bestemmelser i forbindelse med en børnesag
 • Forvaltningslovens regler om tavshedspligt og underretningspligt.

Børn og digitale medier (kun på kurset for døgnplejefamilier)

 • Netadfærd – hvordan beskyttes børn og unge i den digitale verden
 • De digitale mediers betydning for børn og unges sociale liv
 • Spil og sociale netværk – spiltyper, aldersgrænser, sikker chat
 • Hvem har ansvaret i forhold til ytringsfrihed og ophavsret?

Kontakt

Gitte Blachfeldt

Familieplejekonsulent
+45 26 10 60 40