Lovgrundlag og formål

De lovpligtige grundkurser til plejefamilier skal sikre, at alle plejefamilier har en god basisviden om støtte til udsatte børn og unge.

Alle nye pleje-, netværks- og aflastningsfamilier skal ifølge Lov om Social Service (§ 66a, stk. 3) gennemføre et grundkursus for at blive godkendt som plejefamilie. Det gælder, uanset om familien skal have en generel godkendelse, godkendes til et konkret barn eller som netværksfamilie.

Oprindeligt havde den enkelte kommune ansvaret for alle grundkurser, men fra 2014 er det de regionale socialtilsyn, som står for grunduddannelsen af de generelt godkendte pleje- og aflastningsfamilier, mens kommunerne selv tilrettelægger grundkurser for netværksfamilier og konkret godkendte plejefamilier.

Kravet om, at alle plejefamilier skal gennemføre et grundkursus, blev indført med anbringelsesreformen i 2006 (§ 49). Reformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag for at hjælpe anbragte børn og unge, og alle pleje- og aflastningsfamilier skal i dag gennemføre et grundkursus, hvor de får viden om, hvordan de bedst støtter børn og unge med særlige behov, før de kan få et barn i pleje.

Grundkurset skal udvikle seks grundlæggende kompetencer:

  1. At kunne opdrage og give omsorg til et barn
  2. At kunne etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
  3. At kunne respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
  4. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement
  5. At kunne være en aktiv deltager i samarbejdet med de professionelle omkring barnet
  6. At kunne se og anerkende barnet som det individ det er med den baggrund, det har.

Et grundkursus for døgnplejefamilier løber over fire dage, mens kurser for aflastningsfamilier varer tre dage.

Det konkrete indhold tilrettelægges af udbyderen, dvs. den enkelte kommune eller socialtilsyn.

Kontakt

Gitte Blachfeldt

Familieplejekonsulent
+45 26 10 60 40