Om arbejdspladsen

Vil du vide, hvordan det er at arbejde i Center for Familiepleje? Så læs mere om os her.

Center for Familiepleje er en arbejdsplads i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Center for Familiepleje har ansvar for, at kommunen råder over tilstrækkelig mange, kompetente pleje- og aflastningsfamilier. Vi står for vederlag og administration for cirka 500 familier. Til at løse denne opgave har centret ansat medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Fra regnskab til psykologisk udredning.

Familieplejekonsulenter og psykologer i Faglig afdeling

Familieplejekonsulenterne er den største gruppe; de er plejefamiliernes kontaktpersoner og yder råd og vejledning. Familieplejekonsulenterne har ansvar for at matche børn og familier i nye anbringelser, rekruttere nye plejefamilier, arrangere kurser og meget mere. Centret har også flere psykologer ansat, som bllandt andet har ansvar for at yde professionel supervision, når det er nødvendigt. De er alle samlet i centrets faglige afdeling.

Videnscenter sikrer overensstemmelse mellem teori og praksis

Center for Familiepleje har også en udviklingsafdeling: Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU). Denne afdeling består af akademiske medarbejdere, som står for vores  udviklingsprojekter, forskningsopgaver og samarbejder med centrets øvrige medarbejdere om at sikre en høj kvalitet i vores familiepleje. Videnscentret er ligesom Center for Familiepleje en del af Borgercenter Børn og Unge, som varetager området udsatte børn og unge i Københavns Kommune.

Administrationen sikrer effektiv drift

Endelig er Center for Familiepleje arbejdsplads for administrative medarbejdere, som har til opgave at sikre, at vi lever op til alle aftaler og kontrakter, og at vi har en sikker drift af centret. Administrationen står for udbetalinger til vores plejefamilier, vederlag, budget og regnskab, IT, og meget mere.

Centret ledes af en chefgruppe på fire, med en centerchef i spidsen.

 

Kontakt