Om videnscenteret

  • Om Videnscenter for Familiepleje
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) har speciale i forskning og metodeudvikling inden for familiepleje- og anbringelsesområdet.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) er et kommunalt videncenter, der forsker og metodeudvikler inden for familiepleje- og anbringelsesområdet. Videnscentret er fra 1. marts 2020 forankret i Faglig Stab, Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune, og har adresse på Griffenfeldsgade 44, 2200 København N.

Videnscentrets formål er, igennem produktion og formidling af viden om god praksis, at styrke kvaliteten i anbringelser af børn og unge. Videnscentret arbejder ud fra et stærkt børneperspektiv, hvilket blandt andet betyder, at børn og unge, afhængig af alder og modenhed, inddrages aktivt i alle undersøgelser og projekter.

Videnscentret har specialkompetencer i forhold til følgende områder:

  • Netværksanbringelser og anbragte børn og unges ret til netværk
  • Anbringelser af teenagere
  • Anbringelser af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
  • Rådgivning i sager med æresrelaterede konflikter
  • Forundersøgelse af plejefamilier
  • Problematikker i forbindelse med anbragte børn og unges samvær
  • Støtte til børn og unge med handicap, som er i familiepleje eller aflastning
  • Viden om hvordan fagpersoner kan styrke anbragte børns skolegang
  • Anbringelse i familiepleje af børn og unge med særligt svære problematikker.

Derudover udbyder videnscentret konsulentbistand, kurser og undervisning samt oplæg ved temadage, konferencer mv. indenfor de nævnte områder. Videnscentret har desuden udgivet en række rapporter og praksisnære vejledninger.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08