Om videnscenteret

  • Om Videnscenter for Familiepleje
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) har speciale i forskning og metodeudvikling inden for familiepleje- og anbringelsesområdet.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) er et kommunalt videncenter, der forsker og metodeudvikler inden for familiepleje- og anbringelsesområdet. Videnscentret er organisatorisk forankret i Center for Familiepleje, som er en del af Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune. Videnscentrets formål er, igennem produktion og formidling af viden om god praksis, at styrke kvaliteten i anbringelser af børn og unge.

Videnscentret arbejder ud fra et stærkt børneperspektiv, hvilket blandt andet betyder, at børn og unge, afhængig af alder og modenhed, inddrages aktivt i alle undersøgelser og projekter.

Videnscentret har specialkompetencer i forhold til følgende områder:

  • Netværksanbringelser og anbragte børn og unges ret til netværk
  • Anbringelser af teenagere
  • Anbringelser af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
  • Rådgivning i sager med æresrelaterede konflikter
  • Forundersøgelse af plejefamilier
  • Problematikker i forbindelse med anbragte børn og unges samvær
  • Støtte til børn og unge med handicap, som er i familiepleje eller aflastning
  • Viden om hvordan fagpersoner kan styrke anbragte børns skolegang
  • Anbringelse i familiepleje af børn og unge med særligt svære problematikker.

Derudover udbyder videnscentret konsulentbistand, kurser og undervisning samt oplæg ved temadage, konferencer mv. indenfor de nævnte områder. Videnscentret har desuden udgivet en række rapporter og praksisnære vejledninger.

Nyt navn og repræsentantskab fra september 2015

Videnscentret blev etableret i foråret 2007 som Videnscenter for Familiepleje, men skiftede navn til Videnscenter for Anbragte Børn og Unge den 1. september 2015.

Navneændringen var en konsekvens af, at videnscentret gennem årenene havde udvidet sit fokusområde samt en organisationsændring, idet indsatsen i forhold til udsatte børn og unge i marts 2015 blev samlet under Borgercenter Børn og Unge (BBU).

Videnscentret er fortsat forankret i Center for Familiepleje, men løser nu opgaver for hele BBU. Der er derfor etableret et formandskab med repræsentanter fra forskellige områder. Repræsentantskabet består af borgercenterchef i BBU Poul Ertner, stabschef i BBU Jan Lyhne samt centerchefen i Center for Familiepleje, Sten Kruse-Blinkenberg. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.