Pædagogisk supervision og anden støtte

  • Rådgivningq
    Foto: Colourbox.com
Alle plejefamilier får jævnligt pædagogisk supervision. Derudover kan man søge om psykologisk supervision.

Som pleje- eller aflastningsfamilie i Familieplejen København får man tildelt sin egen familieplejekonsulent, som står for at give pædagogisk supervision, løbende og efter behov. Pædagogisk supervision bruges til at følge op på målene i barnets handleplan samt til superviserende indhold. De halvårlige samtaler med børnene bliver foretaget af barnets sagsbehandler fra Borgercenter Børn og Unge (BBU).

Udover de løbende besøg som alle plejefamilier får, har plejefamilier på kontrakt med Københavns Kommune også adgang til at søge om supplerende rådgivning. 

Supplerende supervision skal altid drøftes med familieplejekonsulenten, som også håndterer den formelle ansøgning.

Find din familieplejekonsulent i vores Faglig afdeling.

Kontakt