Plejefamiliens håndbog, kontrakt og vilkår

  • Indgåelse af kontrakt
    Colourbox.com
Hvordan er plejefamilier knyttet til kommunen? Er de lønmodtagere eller selvstændige? Og hvordan er deres vilkår?

Hvordan er plejefamilier knyttet til kommunen? Er de ansat? Er de lønmodtagere? Er de selvstændige virksomheder? Hvad betyder loven om voksenansvar for plejefamilier? Det er mange i tvivl om. På denne side kan du læse mere om disse spørgsmål.

Lønmodtagere eller selvstændige?

Når Familieplejen København indgår en aftale med en pleje- eller aflastningsfamilie om at passe et barn, indgår vi en kontrakt. Kontraktens indhold er til forhandling, og begge parter skal være enige. I kontrakten fastsættes de vilkår, som parterne er enige om. Hvor mange vederlag der skal udbetales og så videre.

Det fremgår også af kontrakten, hvem af plejeforældrene, der er den primære person i forhold til barnet og som eventuelt skal gå hjemme en tid. Men selv om kontrakten fastsætter, hvem der er den primære person, er ideen, at hele familien forpligter sig til at være en del af aftalen.

Allerede her adskiller vilkårene sig fra det vi kender på arbejdsmarkedet. Det skyldes at plejeforældre ikke er lønmodtagere, men betragtes som selvstændige. Derfor er de ikke ansat, men knyttet til kommunen via kontrakten. Derfor gælder de regler og overenskomster, som lønmodtagere er omfattet af heller ikke for plejeforældre.

Man kan af indlysende grunde ikke have arbejdstidsregler i plejefamilien, og Familieplejen København forventer også, at alle plejefamilier har plejebørnene med på ferier, og i det hele taget behandler dem på samme måde, som deres egne børn.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at plejefamilier i skattemæssig sammenhæng som udgangspunkt betragtes som lønmodtagere, da plejevederlaget udbetales og beskattes som A-indkomst.

Gennemsnitsmodellen eller den klassiske vederlagsmodel – to muligheder for plejefamilier

Et stigende antal kommuner er i løbet af de sidste par år gået bort fra den 'klassiske vederlagsmodel’, hvor plejefamiliernes løn genforhandles hvert år eller hvert andet år. I stedet bruger kommunerne ’gennemsnitsmodellen’, hvor plejefamiliernes vederlag bliver fastsat ved opstarten af anbringelsen og som udgangspunkt ikke ændres i løbet af plejeforholdet.

Fra den 1. marts i 2021 får I som plejefamilie i Københavns Kommune i forbindelse med nye anbringelser mulighed for at vælge den model, I foretrækker – gennemsnitsmodellen eller den klassiske vederlagsmodel.

Læs mere om gennemsnitsmodellen, den klassiske vederlagsmodel og honorering af plejefamilier ved nye anbringelser her

Hvad betyder loven om voksenansvar for plejefamilier?

Den 1. januar 2017 trådte en ny lov om voksenansvar i kraft. Voksenansvarsloven præciserer, at alle plejeforældre og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder på visse områder træder i stedet for barnets forældre, og har pligt til at sikre barnet grundlæggende rettigheder samt yde den fornødne omsorg og hjælp til at udvikle sig.

Loven giver kommunale plejefamilier og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder adgang til undtagelsesvist at gribe ind i barnets selvbestemmelsesret og udføre egentligt fysiske magtanvendelse.

Det er dog afhængigt af, hvilken kontrakt man (er ansat på) har indgået med anbringende kommune, hvordan/om man må gribe ind. Så hvad må I som plejefamilie, hvis I har kontrakt med Københavns Kommune? Læs mere om det samt loven om voksenansvar her.

Håndbog for plejefamilier

I håndbogen for plejefamilier har vi samlet nogle informationer om de regler og retningslinjer, vi arbejder med i Københavns Kommune. Det er hensigten, at denne håndbog skal klargøre og give svar på mange af de spørgsmål, du som døgnpleje- eller aflastningsfamilie kan have. Håndbogen er redigeret og opdateret, og alle takster og beløbsstørrelser er dermed aktuelle for 2020.

Du kan hente håndbogen for plejefamilier her

Kontakt