Plejefamiliers kontrakt og vilkår

  • Indgåelse af kontrakt
    Colourbox.com
Hvordan er plejefamilier knyttet til kommunen? Er de lønmodtagere eller selvstændige? Og hvordan er deres vilkår?

Hvordan er plejefamilier knyttet til kommunen? Er de ansat? Er de lønmodtagere? Er de selvstændige virksomheder? Hvad betyder loven om voksenansvar for plejefamilier? Det er mange i tvivl om. På denne side kan du læse mere om disse spørgsmål.

Lønmodtagere eller selvstændige?

Når Center for Familiepleje indgår en aftale med en pleje- eller aflastningsfamilie om at passe et barn, indgår vi en kontrakt. Kontraktens indhold er til forhandling, og begge parter skal være enige. I kontrakten fastsættes de vilkår, som parterne er enige om. Hvor mange vederlag der skal udbetales og så videre.

Det fremgår også af kontrakten, hvem af plejeforældrene, der er den primære person i forhold til barnet og som eventuelt skal gå hjemme en tid. Men selv om kontrakten fastsætter, hvem der er den primære person, er ideen, at hele familien forpligter sig til at være en del af aftalen.

Allerede her adskiller vilkårene sig fra det vi kender på arbejdsmarkedet. Det skyldes at plejeforældre ikke er lønmodtagere, men betragtes som selvstændige. Derfor er de ikke ansat, men knyttet til kommunen via kontrakten. Derfor gælder de regler og overenskomster, som lønmodtagere er omfattet af heller ikke for plejeforældre.

Man kan af indlysende grunde ikke have arbejdstidsregler i plejefamilien, og Center for Familiepleje forventer også, at alle plejefamilier har plejebørnene med på ferier, og i det hele taget behandler dem på samme måde, som deres egne børn.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at plejefamilier i skattemæssig sammenhæng som udgangspunkt betragtes som lønmodtagere, da plejevederlaget udbetales og beskattes som A-indkomst.

Plejefamilier får ikke løn, men vederlag

Plejeforældre får vederlag. Vederlag er ikke løn, men en art kompensation for, at Center for Familiepleje holder plejeforældre mere eller mindre ude af arbejdsmarkedet. Det er derfor man kan opleve en reduktion af vederlaget, når barnet bliver større og ikke længere behøver så tæt voksenkontakt.

Vi er klar over, at det kan forekomme særpræget at få sit vederlag reduceret, og det er Center for Familieplejes ønske at Folketinget vil gennemføre nye regler på dette område som led i sit aktuelle serviceeftersyn af familieplejeområdet.

Hvad betyder loven om voksenansvar for plejefamilier?

Den 1. januar 2017 trådte en ny lov om voksenansvar i kraft. Voksenansvarsloven præciserer, at alle plejeforældre og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder på visse områder træder i stedet for barnets forældre, og har pligt til at sikre barnet grundlæggende rettigheder samt yde den fornødne omsorg og hjælp til at udvikle sig.

Loven giver kommunale plejefamilier og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder adgang til undtagelsesvist at gribe ind i barnets selvbestemmelsesret og udføre egentligt fysiske magtanvendelse.

Det er dog afhængigt af, hvilken kontrakt man (er ansat på) har indgået med anbringende kommune, hvordan/om man må gribe ind. Så hvad må I som plejefamilie, hvis I har kontrakt med Københavns Kommune? Læs mere om det samt loven om voksenansvar her.

Kontakt