Profil og børnesyn

Center for Familiepleje – vores børnesyn og faglige profil

Center for Familiepleje lægger vægt på at have store ambitioner og en høj faglighed. Det er vores erklærede mål, at stadig flere børn, som ikke kan bo hjemme, får tilbud om at bo i en plejefamilie. Vi lægger imidlertid også vægt på at rekruttere plejefamilier, som deler vores værdier og vil garantere, at de vil gøre, hvad de kan for at give børn og unge et harmonisk familieliv og støtte deres udvikling og skolegang.

Et plejebarn er en del af familien

Vi taler om, at plejefamilier skal åbne deres hjem og hjerter for børnene og vores mål er, at børnene kan integreres fuldt ud i plejefamiliens liv - så forskelligt som det nu udfolder sig i de enkelte familier. Det indebærer, at vi er tilbageholdende med at indgå aftaler om for mange børn i samme familie, med mindre det er søskende. Dem ønsker vi til gengæld at holde sammen, når det overhovedet er muligt.

Vi forventer, at plejebørn stilles lige i familien. Det betyder ikke, at børn skal behandles ens, men at de skal opleve lige vilkår. Vi forventer, at plejebørn, som en naturlig ting deltager i familiens traditioner, fester og ferier, men også har pligter og opgaver. Vi ved, at det er afgørende for plejebørn, at de oplever sig inddraget, lyttet til og spurgt til råds. Plejebørn ønsker mest af alt at føle sig som andre børn.

At være plejefamilie er ikke et lønarbejde

At være plejefamilie må aldrig blive et lønarbejde, eller 8 til 16-job. Det er der næppe heller risiko for. I perioder kan det være hårdt arbejde at være plejeforældre, og Center for Familiepleje stiller også store krav. Derfor ønsker vi også, at plejeforældres kontraktlige vilkår er i orden, og at vi kan stå inde for de aftaler, vi indgår.

Vi betragter plejefamilierne som en del af vores team omkring børnene, og vi ønsker at inddrage deres viden og erfaring i størst mulig udstrækning. At hjælpe udsatte børn og unge er teamwork, og plejefamilierne er ofte de, som kender børnene bedst.

Kontakt