Rådgivning og supervision

  • Rådgivningq
    Foto: Colourbox.com
Alle plejefamilier får jævnligt råd og vejledning. Derudover kan man søge om supervision og forskellige terapiforløb, fx Marte Meo

Som pleje- eller aflastningsfamilie i Center for Familiepleje får man tildelt sin egen familieplejekonsulent, som står for at give råd og vejledning, løbende og efter behov. De halvårlige samtaler med børnene bliver foretaget af barnets sagsbehandler fra Børnefamiliecenter København.

Udover de løbende råd- og vejledningsbesøg som alle plejefamilier får, har plejefamilier, som er ansat i Københavns Kommune, også adgang til at søge om supplerende rådgivning. Det kan fx være, at relationen til barnet ikke udvikler sig som forventet, og at plejefamilie og familieplejekonsulent bliver enige om, at et Marte Meo-forløb måske kunne være løsningen. Det kan også være, at der opstår en konflikt med barnets biologiske forældre. I det tilfælde kan en samarbejdssamtale mellem pleje- eller aflastningsfamilie og de biologiske forældre være løsningen - læs mere om det her.

Der kan naturligvis også opstå behov for supervision af andre årsager.

Supplerende supervision, terapiforløb eller rådgivning skal altid drøftes med familieplejekonsulenten, som også håndterer den formelle ansøgning.

Find din familieplejekonsulent i vores Faglig afdeling.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.