Tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

  • Pige_lup
Projekt om personrettet tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge

Tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Projektet blev igangsat i 2010 og mundede ud i en vejledning til kommunens sagsbehandlere og familieplejekonsulenter, i hvordan der skal føres personrettet tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt ydes råd og vejledning til plejefamilier.

Vejledningen beskriver desuden arbejdsdelingen mellem sagsbehandler og familieplejekonsulent i Københavns Kommune og bliver aktuelt implementeret i forvaltningen.

Projektperiode: 2010 til 2011

Kontakt

Signe Bressendorff

Projektleder
+45 40 48 57 62