Videnscentrets publikationer

  • Publikationer
    Illustration: Carsten Kirk Alstrup
Oversigt over rapporter, vejledninger mv. fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn

Isabella Christensen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2020
pdf: Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn

Redskaber til Socialtilsynets inddragelse af børn, unge og pårørende

Redskaber til Socialtilsynets inddragelse af børn, unge og pårørende udarbejdet af Mette Larsen og Carsten Kirk Alstrup. Læs mere og hent materialet hos Socialstyrelsen her.

Redskaber til Socialtilsynets godkendelse af plejefamilier

Vejledning i brug af redskab til observation af familiedynamik i ansøgerfamilier, december 2019. Af Mette Larsen og Signe Bressendorff. Læs mere og hent publikationen her.

Vejledning i brug af redskab til afdækning af hjemmeboende børns perspektiver i ansøgerfamilier, december 2019. Af Signe Bressendorff. Læs mere og hent publikationen her.

Det gode match - erfaringer fra et projekt om inddragelse af børn og forældre i matchet af en plejefamilie

Signe Bressendorff og Line Klyvø
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2018
pdf: Det gode match - erfaringer fra et projekt om inddragelse af børn og forældre i matchet af en plejefamilie

​Metodeguide til kvalificering af arbejdet med at matche et barn og en plejefamilie

Signe Bressendorff
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2017
pdf: metodeguide til kvalificering af arbejdet med at matche et barn og en plejefamilie

​Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges skolegang og læring

Lea Pallesen, Mette Larsen og Line Klyvø
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2017
pdf: Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges skolegang og læring

​Inspirationsmateriale til pleje- og aflastningsforældre - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Karin Charlotte Vedel Fischer, Mette Larsen og Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: ​Inspirationsmateriale til pleje- og aflastningsforældre - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

​Inspirationsmateriale til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Karin Charlotte Vedel Fischer, Mette Larsen og Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Inspirationsmateriale til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje - perspektiver fra Københavns Kommune

Carsten Kirk Alstrup, Ida Hammen og Anne Frederiksen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje- perspektiver fra Københavns Kommune

Bedre støtte til børn og unges skolegang - perspektiver fra Københavns Kommune

Line Klyvø og Mette Larsen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Bedre støtte til børn og unges skolegang - perspektiver fra Københavns Kommune

Undersøgelse af formidlede døgnophold i Københavns Kommune

Mette Larsen, Anne Frederiksen og Marc Bagge Petersen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Undersøgelse af formidlede døgnophold i Københavns Kommune

Det der med at træde ind ad døren og - hey, her dufter af mig

Afsluttende evaluering af projekt Forstærkede Plejefamilier i Københavns Kommune
Dinne Skjærlund Christensen
Videnscenter for Familiepleje, 2015
pdf: Det er med at træde ind ad døren og - hey, her dufter af mig

Plejefamilie - gaver og opgaver

Håndbog om familiepleje
Red. Marianne Folden, Mette Larsen og Niels Peter Rygaard
Hans Reitzels Forlag, 2014

Når man bor i en anden familie
- Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje

Hæfte til plejebørn, udgivet i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup og Inge Loua
2. rev. udg., Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Når man bor i en anden familie

Teenagere i familiepleje
- Konklusioner og anbefalinger

Resume-rapport i serien Teenagere i Familiepleje
Mette Larsen og Anne Frederiksen
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Konklusioner og anbefalinger

Teenagere i familiepleje
- Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter

Teenagere i familiepleje
- Inspirationsmateriale til plejefamilier

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til plejefamilier
 

Teenagere i familiepleje
- Inspirationsmateriale til sagsbehandlere

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til sagsbehandlere
 

Vejledning i: Fastsættelse af samvær for
familieplejeanbragte børn og unge

Line Klyvø, Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge
 

Teenagere i familiepleje
- set fra anbragte unge og plejeforældres perspektiv

Rapport i serien Teenagere i familiepleje
Mette Larsen, Anne Frederiksen og Line Klyvø
Videnscenter for Familiepleje, 2012
pdf: Teenagere i familiepleje
 

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Hæfte udarbejdet for Socialstyrelsen
Mette Larsen og Signe Bressendorff
Opdateret version, 2. udgave., 2011
pdf: Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser
 

Når samværet er svært
– Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Line Klyvø
Videnscenter for Familiepleje, 2011
pdf: Når samværet er svært
 

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med
børn og unge anbragt i familiepleje

Signe Bressendorff og Gitte Ørum Madsen, Videnscenter for Familiepleje, 2011
pdf: Det personrettede tilsyn med børn og unge anbragt i familiepleje
 

Vejledning i forundersøgelse af plejefamilier

Signe Bressendorff, Videnscenter for Familiepleje, 2016
pdf: Forundersøgelse af plejefamilier
 

Vejledning i anbringelse af børn og unge
med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Mette Larsen, Videnscenter for Familiepleje, 2010
pdf: Anbringelse af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje
 

Børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Mette Larsen
Videnscenter for Familiepleje, 2009
pdf: Børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje
 

Overgang fra døgninstitution til plejefamilie

Gitte Johansen
Videnscenter for Familiepleje, 2009
pdf: Overgang fra døgninstitution til plejefamilie

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08