Videnscentrets publikationer

  • Publikationer
    Illustration: Carsten Kirk Alstrup
Oversigt over rapporter, vejledninger mv. fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Det gode match - erfaringer fra et projekt om inddragelse af børn og forældre i matchet af en plejefamilie

Signe Bressendorff og Line Klyvø
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2018
pdf: Det gode match - erfaringer fra et projekt om inddragelse af børn og forældre i matchet af en plejefamilie

​Metodeguide til kvalificering af arbejdet med at matche et barn og en plejefamilie

Signe Bressendorff
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2017
pdf: metodeguide til kvalificering af arbejdet med at matche et barn og en plejefamilie

​Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges skolegang og læring

Lea Pallesen, Mette Larsen og Line Klyvø
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2017
pdf: Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges skolegang og læring

​Inspirationsmateriale til pleje- og aflastningsforældre - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Karin Charlotte Vedel Fischer, Mette Larsen og Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: ​Inspirationsmateriale til pleje- og aflastningsforældre - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

​Inspirationsmateriale til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Karin Charlotte Vedel Fischer, Mette Larsen og Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Inspirationsmateriale til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter - om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje - perspektiver fra Københavns Kommune

Carsten Kirk Alstrup, Ida Hammen og Anne Frederiksen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje- perspektiver fra Københavns Kommune

Bedre støtte til børn og unges skolegang - perspektiver fra Københavns Kommune

Line Klyvø og Mette Larsen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Bedre støtte til børn og unges skolegang - perspektiver fra Københavns Kommune

Undersøgelse af formidlede døgnophold i Københavns Kommune

Mette Larsen, Anne Frederiksen og Marc Bagge Petersen
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, 2016
pdf: Undersøgelse af formidlede døgnophold i Københavns Kommune

Det der med at træde ind ad døren og - hey, her dufter af mig

Afsluttende evaluering af projekt Forstærkede Plejefamilier i Københavns Kommune
Dinne Skjærlund Christensen
Videnscenter for Familiepleje, 2015
pdf: Det er med at træde ind ad døren og - hey, her dufter af mig

 

Plejefamilie - gaver og opgaver

Håndbog om familiepleje
Red. Marianne Folden, Mette Larsen og Niels Peter Rygaard
Forlaget Systime, 2014
 

Når man bor i en anden familie
- Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje

Hæfte til plejebørn, udgivet i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup og Inge Loua
2. rev. udg., Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Når man bor i en anden familie
 

Teenagere i familiepleje
- Konklusioner og anbefalinger

Resume-rapport i serien Teenagere i Familiepleje
Mette Larsen og Anne Frederiksen
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Konklusioner og anbefalinger
 

Teenagere i familiepleje
- Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter
 

Teenagere i familiepleje
- Inspirationsmateriale til plejefamilier

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til plejefamilier
 

Teenagere i familiepleje
- Inspirationsmateriale til sagsbehandlere

Hæfte i serien Teenagere i familiepleje
Carsten Kirk Alstrup
Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Teenagere i familiepleje - Inspirationsmateriale til sagsbehandlere
 

Vejledning i: Fastsættelse af samvær for
familieplejeanbragte børn og unge

Line Klyvø, Videnscenter for Familiepleje, 2013
pdf: Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge
 

Teenagere i familiepleje
- set fra anbragte unge og plejeforældres perspektiv

Rapport i serien Teenagere i familiepleje
Mette Larsen, Anne Frederiksen og Line Klyvø
Videnscenter for Familiepleje, 2012
pdf: Teenagere i familiepleje
 

Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser

Hæfte udarbejdet for Socialstyrelsen
Mette Larsen og Signe Bressendorff
Opdateret version, 2. udgave., 2011
pdf: Inspirationsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser
 

Når samværet er svært
– Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Line Klyvø
Videnscenter for Familiepleje, 2011
pdf: Når samværet er svært
 

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med
børn og unge anbragt i familiepleje

Signe Bressendorff og Gitte Ørum Madsen, Videnscenter for Familiepleje, 2011
pdf: Det personrettede tilsyn med børn og unge anbragt i familiepleje
 

Vejledning i forundersøgelse af plejefamilier

Signe Bressendorff, Videnscenter for Familiepleje, 2016
pdf: Forundersøgelse af plejefamilier
 

Vejledning i anbringelse af børn og unge
med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Mette Larsen, Videnscenter for Familiepleje, 2010
pdf: Anbringelse af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje
 

Børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Mette Larsen
Videnscenter for Familiepleje, 2009
pdf: Børn med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje
 

Overgang fra døgninstitution til plejefamilie

Gitte Johansen
Videnscenter for Familiepleje, 2009
pdf: Overgang fra døgninstitution til plejefamilie
 

Videncenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) blev etableret i 2007 under navnet Videnscenter for Familiepleje. I september 2015 blev navnet ændret til det nuværende. Det skete i erkendelse af, at arbejdesområdet var blevet bredere og favnede hele anbringelsesviften.

Kontakt

Mette Larsen

Leder
+45 26 11 32 08