Konference 25/10: Det gode match i familieplejeanbringelser

25 okt

Dato

25.10.2017, 08:45 til 15:40
Pris: 900 kr (betaling er mulig med EAN nr., bankoverførsel eller via betalingskort.)
Et godt match mellem barn og plejefamilie er afgørende for en vellykket anbringelse. Men hvad skal der til for at skabe et godt match?

Konferencen sætter spot på matchning mellem børn og plejeforældre i familieplejeanbringelser. Hvordan kan man lave et godt match, så anbringelsen ikke bryder sammen efter kort tid? Hvordan kan man inddrage børn og forældre før, under og efter matchet, og hvilke dilemmaer kan man komme ud for?

Om eftermiddagen vælger man som deltager mellem to workshops:

Workshop 1: Metoder til inddragelse af børn og forældre i matchet med plejeforældre - har fokus på, hvordan man kan inddrage især børn og unge, men også forældre, i matchet.

Workshop 2: Hvordan kan man vurdere plejefamiliers tilknytnings- og mentaliseringsevner? - sætter spot på, hvordan man kan finde de rigtige plejeforældre med fokus på plejeforældres mentaliseringsevne og tilknytningsstil.

Konferencen henvender sig især til praktikere, men også til forskere og politikere inden for området i hele landet.

Program

8.45 – 9.15: Morgenmad og registrering

9.15 – 9.30: Velkomst v. Mikkel Boye, direktør, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

9.30 – 10.15: Hvordan skaber man et godt match mellem barn og plejefamilie? Med udgangspunkt i projekt ”Det gode match” skal vi høre om, hvordan VABU har arbejdet med at matche børn og plejeforældre - og hvad der er kommet ud af det? v. Signe Bressendorff, projektleder i VABU

10.15 – 11.00: Fortællinger som faktor i familieplejeanbringelser. Oplægget har fokus på de professionelles forskellige fortællinger om plejebørn og deres forældre. Hvilken betydning kan fortællingerne få for anbringelsesforløbet? Og hvorfor er det vigtigt at inddrage barnet og forældrene som medfortællere? v. Jacob Folke Rasmussen, lærer, forfatter og konsulent, Narrativt selskab

11.00 -11.15: Kaffepause

11.15 – 12.00: Hvordan kan man inddrage børn, der står over for en familieplejeanbringelse? Fokus på teoretiske og etiske dilemmaer i samtalen. Barnet som både selvstændig og afhængig aktør i mødet med den professionelle. v. Karen Asta Bo, socialrådgiver, supervisor og konsulent

12.00 -13.00: Frokost

13.00 -13.45: Valgfri workshop

Workshop 1: Metoder til inddragelse af børn og forældre i matchet med plejeforældre. Med afsæt i en praksisnær metodeguide udviklet særligt til Projekt Det Gode Match, fortæller vi om arbejdet med at inddrage børn og forældre i matchet med en plejefamilie. V. projektleder i VABU Signe Bressendorff / sagsbehandler / familieplejekonsulent

Workshop 2: Mentaliseringssårbarheder og -styrker hos plejeforældre i matchningsprocessen. Workshoppen har fokus på metoder som kan anvendes i matchning eller godkendelse af plejeforældre mhp. at få et indblik i plejeforældrenes mentaliseringssårbarheder & -styrker når ”det gode match” mellem barn og plejefamilie skal findes. V. Cand. Psych. Specialist i Psykoterapi, Anne Blom Corlin, Mind to Mind Psykologerne Corlin & Nørgaard med input fra faglig leder Anne Melchior, Center for Familiepleje 

13.45 – 13.50: Pause

13.50 -14.20: Barnet i centrum. Hvorfor og hvordan arbejder Egmont Fonden med barnet i centrum og inddragelse af børn i den almene strategi og i årstemaet ”Vi der er anbragte”. V. Camilla Bjerre Damgaard, Programleder, Egmont Fonden

14.25-14.45: Kaffepause

14.45 -15.30: Betydningen af at plejeforældre kan møde plejebørn mentaliserende. Meget tyder på, at plejeforældres evne til at møde plejebørn mentaliserende udgør kernen i et udviklingsfremmende samspil for plejebørn. Som plejeforældre skal man ofte kunne navigere i et stærkt følelsesmæssigt og til tider konfliktfyldt felt, og have mange forskellige samarbejdspartnere.  Det er derfor afgørende, at plejeforældre kan indtage en mentaliserende indstilling og arbejde med at udvikle denne kompetence. V. Anne Blom Corlin, Cand. Psych. specialist i psykoterapi, Center for mentalisering 

15:30 – 15:40: Afrunding og tak for i dag v. Poul Ertner, borgercenterchef, BBU, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.