Konference 23/4: Inddragelse af børn, unge og deres netværk i anbringelsessager. Tilgange og metoder, der kan gøre en forskel (udskudt pga. COVID-19 situationen).

  • Børn_og_unge
23 apr

Dato

tor. 23. apr. kl. 09.00 til kl. 15.30
Pris: 900 kr. ekskl. moms. Tilmeldingsfrist d. 13/4.
OBS: Konferencen er udskudt til COVID-19 situationen igen tillader, at mange mennesker mødes.
Konferencen sætter fokus på inddragelse af børn, unge og deres netværk i anbringelsessager.

OBS: Konferencen er udskudt til COVID-19 situationen igen tillader, at mange mennesker mødes.

Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage børnene både før, under og efter samtalen med dem? Hvilke metoder og tilgange kan vi bruge, som gør det lettere for børnene at forstå formålet med og håndtere deres deltagelse i mødet med en sagsbehandler?

Konferencen henvender sig til praktikere i kommunerne, forskere, politikere og andre, der er optaget af inddragelse af anbragte børn og unge.

Program

9.00 – 9.30: Ankomst og morgenmad

9.30 – 9.40: Velkomst v. socialborgmester i Københavns Kommune, Mia Nyegaard.

9.40 – 10.10: En ungs refleksioner over inddragelse i et nu afsluttet anbringelsesforløb på baggrund af egen oplevelse og aktindsigt i egen sag. Oplæg og spørgsmål fra salen. v. Helga Nielsen, De Anbragtes Vilkår (DAV)

10.10 - 10.25: Den vigtige inddragelse af de anbragte børn. Egmont Fonden har støttet projekt 'Bedre Børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn'. Programchef Camilla Bjerre Damgaard vil kort introducere til fondens arbejde med at støtte inddragelsen af anbragte børn og erfaringer hermed. Ved programchef Camilla Bjerre Damgaard.

10.25 -10.40: Kaffepause

10.40 – 11.40: Sådan kan vi inddrage yngre børn (5-12 år) i det personrettede tilsyn. Med udgangspunkt i indsigter fra projektet Bedre Børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn, vil Københavns Kommune præsentere metoder og tilgange, der kan gøre en forskel i inddragelsen af yngre børn i det personrettede tilsyn. Oplæg og spørgsmål fra salen.  Ved projektleder Mette Larsen fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i samarbejde med socialrådgiver Carina Mohr fra  Københavns Kommune.

11.40 – 12.10: Frokost

12.10 - 13.30: Det har en betydning, hvordan plejefamilier kommunikerer om deres plejebørn. Inddragelse af børn handler blandt andet om måden, børn føler sig set og respekteret på i den mundtlige og skriftlige kommunikation om dem - f.eks. på statusmøder og i handleplaner. Sorø Kommune vil fortælle om deres tilgang til kommunikation om  anbragte børn, som også gælder plejefamiliers omtale af plejebørn. Ved Stine Karlsson fra anbringelsesteamet i Sorø Kommune i samarbejde med Jacob Folke Rasmussen fra Narrativt Selskab.

13.30 – 13.45: Kaffepause

13.45 -15.20: Dean – anbringelser, systemer og en helt særlig familie. Oplægget tager afsæt i en konkret anbringelseshistorie fra Københavns Kommune, der bl.a. handler om afstanden mellem system og familie. Hvad kan vi lære af historien og bruge fremadrettet? Hvordan kunne Deans anbringelsesforløb have set ud, hvis netværket havde haft tillid til systemet? Og hvis systemet havde inddraget Deans og netværkets perspektiver? Oplæg og gruppearbejde. Ved journalist, forfatter og kommunikationsrådgiver Kirsten Holm Petersen med inddragelse af personer fra Deans netværk.

15:20 – 15:30: Afrunding

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08