Gør en forskel - bliv fritidsfamilie

 • Børn spiller fodbold
Center for Familiepleje søger fritidsfamilier til børn med særlige behov bosiddende i Brønshøj, Husum eller Vanløse

Hvad er en fritidsfamilie

En fritidsfamilie er en familie, der har overskud i hverdagen og lyst til at støtte 1 eller 2 børn i trygge rammer efter skole og hver 4. weekend. Fritidsfamilien skal kunne modtage 1-2 børn. Børnene er sammen med fritidsfamilien fire dage om ugen og i aflastning hver 4. weekend. Arbejdstiden på hverdage er efter barnets skoletid (kan variere) og ca. 4 timer frem, hvorefter børnene som udgangspunkt afleveres i deres hjem.

Opgaven i hverdagene er at hente børnene fra skole og tage dem med hjem til et sundt måltid og en snak om, hvordan skoledagen er gået. Fritidsfamilien skal være indstillet på at understøtte børnenes skolegang og fritidsaktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen er hjemmeboende, skolesøgende børn i alderen 6-12 år. Børnene, der kan komme fra alle verdensdele, har brug for øget voksenkontakt og støtte i stabile rammer som et supplement til deres egen familie. Kendetegnende for børnene er, at de har forældre, som ikke fuldt ud kan understøtte deres sociale og faglige udvikling.

Hvad forventer vi os af en fritidsfamilie?

Som fritidsfamilie får du/I mulighed for at gøre en betydelig forskel for nogle børn, som har behov for støtte og hjælp. Du/I skal være godkendt som enten pleje- eller aflastningsfamilie og være indstillet på en daglig arbejdstid fire hverdage fra efter skoletid og ca. 4 timer frem eller i alt 16 timer om ugen. Du/I kan som hovedregel selv fastsætte de fire hverdage. Desuden skal du/I som fritidsfamilie have barnet/børnene i aflastning hver 4. weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Ved to aflastningsbørn skal aflastning ske i samme weekend.

Jeres familie må gerne bestå af to voksne, men også enlige vil kunne komme i betragtning til jobbet. Der må gerne være større børn i familien, herunder også pleje- og aflastningsbørn, men det skal være foreneligt med antal pladser i den generelle godkendelse. Du/I skal være motiveret for at modtage børn med anden etnisk baggrund end dansk. Som fritidsfamilie har du/I ret til 5 ugers ferie, hvoraf de 3 uger kan afholdes i skoleferien. Du/I må meget gerne kunne tilbyde børnene en uges ferie, men det er ikke noget krav.

Der kan være en del transport forbundet med opgaven, hvorfor det er et ønske, at du/I har bil, idet barnet/børnene skal hentes fra skole/SFO og senere afleveres i eget hjem, ligesom der kan være transport forbundet med barnet/børnenes fritidsaktiviteter.

Vi lægger vægt på, at du/I

 • Kan hjælpe og støtte barnet med lektier
 • Kan guide barnet i relationen til andre børn og voksne
 • Kan støtte barnet i en fritidsaktivitet
 • Kan støtte barnet i at udvikle og vedligeholde venskaber
 • Har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med biologisk familie og de professionelle omkring barnet
 • Bor i Brønshøj, Husum eller Vanløse eller i Københavns nærmeste omegn.

Vi tilbyder

Fast vederlag, der for f.eks. 2 børn udgør 19.448 kr. månedligt. Fritidsfamilien skal være indstillet på at modtage barne/børnene ved akut opstået behov for overnatning. Fritidsfamilien aflønnes med de ekstra dage, der ligger ud over det faste antal dage. Der ydes fuld kost og logi i forbindelse med aflastningsweekends og halv kostydelse pr. barn i hverdagene. Der ydes også kilometergodtgørelse efter statens lave takst.

Vi tilbyder et meningsfuldt arbejde i en kommune, som arbejder vidensbaseret og udviklingsorienteret med børneområdet. I kommer ikke til at arbejde alene, men får støtte og faglig opbakning fra Center for Familiepleje. Fx støtter vi med

 • Råd og vejledning samt udvidet professionel sparring ved fast konsulent
 • Supervision efter behov
 • Relevant efteruddannelse hos Center for Familiepleje eller eksterne udbydere
 • Netværksgruppe med andre fritidsfamilier

Flere oplysninger kan fås hos familieplejekonsulent Annette Habermann på tlf. 2611 2213.

Send din ansøgning mærket ”Fritidsfamilier/2018” sammen med plejetilladelse og tilsynsrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje
Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 2.sal
2200 Købehavn N

Om Center for Familiepleje

Center for Familie er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.
 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.