Gør en forskel - bliv fritidsfamilie

 • Børn spiller fodbold
Familieplejen København søger fritidsfamilier til børn med særlige behov bosiddende på Nørrebro, i Kbh. NV eller Bispebjerg.

Hvad er en fritidsfamilie

En fritidsfamilie er en familie, der har overskud i hverdagen og lyst til at støtte to børn i trygge rammer efter skole og hver 4. weekend.

Som fritidsfamilie er du/I sammen med børnene fire hverdage om ugen og har dem i aflastning hver fjerde weekend. Din arbejdstid på hverdage er efter børnenes skoletid og ca. fire timer frem. Du henter børnene fra skole og tager dem med hjem til et sundt måltid og en snak om, hvordan skoledagen er gået. Hvis børnene har lektier eller måske fritidsaktiviteter, hjælper du med det. Senere på dagen afleverer du børnene i deres hjem.

Hvad kendetegner de børn, som får tilbudt en fritidsfamilie?

Det er hjemmeboende, skolesøgende børn i alderen 6-12 år, der får tilbudt en fritidsfamilie. Børnene, der kan komme fra alle verdensdele, har brug for øget voksenkontakt og støtte i stabile rammer som et supplement til deres egen familie.

Hvad forventer vi os af en fritidsfamilie?

Som fritidsfamilie får du mulighed for at gøre en betydelig forskel for børn, som har brug for støtte. Du skal være godkendt som enten pleje- eller aflastningsfamilie og kunne modtage 2 børn. Arbejdstiden er fire hverdage fra efter skoletid og ca. 4 timer frem - eller i alt 16 timer om ugen. Du kan som hovedregel selv fastsætte de fire hverdage. Desuden skal du som fritidsfamilie have børnene i aflastning hver 4. weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Aflastningen skal foregå i samme weekend for begge børn.

Din/jeres familie må gerne bestå af to voksne, men som enlig vil du også kunne være fritidsfamilie. Der må gerne være større børn i familien, herunder også pleje- og aflastningsbørn, så længe det er foreneligt med antal pladser i den generelle godkendelse.

Som fritidsfamilie har du ret til 5 ugers ferie, hvoraf de 3 uger kan afholdes i skoleferien. Du må meget gerne kunne tilbyde børnene en uges ferie, men det er ikke noget krav.

Vi lægger vægt på, at du/I

 • Kan hjælpe og støtte børnene med lektier, skolegang og fritidsaktiviteter
 • Er motiveret for at modtage børn med forskellig etnisk baggrund
 • Kan guide børnene i relationen til andre børn og voksne
 • Kan støtte børnene i at udvikle og vedligeholde venskaber
 • Har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med biologisk familie og de professionelle omkring børnene
 • Bor på Nørrebro, i Kbh. NV eller Bispebjerg
 • Har bil, så du kan hente børnene fra skole eller SFO og senere aflevere dem i eget hjem - eller måske køre til/fra børnenes fritidsaktiviteter.

Vi tilbyder

Fast vederlag, der for 2 børn udgør 20.735 kr. månedligt. Tiltrædelse snarest muligt.

Du/I skal være indstillet på at modtage børnene ved akut opstået behov for overnatning. Som fritidsfamilie vil du/I blive aflønnet med de ekstra dage, der ligger ud over det faste antal dage. Der er fuld kost og logi i forbindelse med aflastningsweekender og halv kostydelse pr. barn i hverdagene samt kilometergodtgørelse efter statens lave takst.

Du kommer ikke til at stå alene, men får støtte og faglig opbakning fra Familieplejen København. Fx støtter vi med

 • Pædagogisk supervision samt udvidet faglig sparring ved fast konsulent
 • Supplerende supervision efter behov
 • Netværksgruppe med andre fritidsfamilier
 • Mulighed for at deltage i Familieplejen Københavns brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her.

Flere oplysninger kan fås hos familieplejekonsulent Hannah Bang Hansen på tlf. 27211420.

Send din ansøgning mærket ”Fritidsfamilier/2020” sammen med plejetilladelse og tilsynsrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk

Eller til:
Familieplejen København/Center for Familiepleje
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Om Familieplejen København

Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje) er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.
 

 

Kontakt