Mette Larsen

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge
Danmark
+45 26 11 32 08

Chefkonsulent i Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, Mette Larsen, er uddannet antropolog. Mette har udviklet og ledet en række aktionsforsknings- og metodeudviklingsprojekter, og har specialviden om anbragte børn og unges trivsel, læring og skolegang, anbragte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, børn og unge med handicap, samt netværksplejeområdet. Mette er en erfaren formidler og kan hyres til oplæg ved konferencer, temadage mm. Mette har en baggrund fra handicapområdet og FN’s børneorganisation UNICEF og har bl.a. været udstationeret i Lesotho og Ghana.