Nyheder fra Familieplejen København

Seneste nyheder

Plejefamiliens side

Få styr på kommunikation og kontrakter med Sofus

Nyt system til pleje- og aflastningsfamilier gør det nu nemmere at få overblik
Dreng på gynge

Projekt Mig og min plejefamilie: De første spørgeskemaer er retur fra plejeforældrene

Spørgeskemaerne i trivselsprojektet ’Mig og min plejefamilie’ fungerer godt som dialogværktøjer, siger familieplejekonsulenter
Familie med børn

Tæt støttet opstartsforløb: Spædbarnsmodul udbydes før sommerferien

Der er udviklet et nyt modul til Tæt Støttet opstartsforløb, Spædbarnet, som kommer fast på undervisningsplanen fremover.
Plejemor med plejebarn

Tæt støttet opstartsforløb: status i marts på undervisningsmoduler og Corona-restriktioner

Familieplejen København rykker TSOP-modulerne i marts måned til senere på foråret - dog bliver moduler med max fem deltagere gennemført
Coronavirus

Hverdagen sværere for døgnplejefamilier under Corona-nedlukningen

40 % af plejefamilierne oplever, at hverdagen har været sværere under Corona-nedlukning. Samtidig trives en del af børnene dog bedre end før
Familieplejen København

Nyt navn: Familieplejen København

Center for Familiepleje har fået nyt navn som del af en organisationsændring - men ellers er alt, som det plejer

Nyhedsarkiv

Spørgeskemaerne i trivselsprojektet ’Mig og min plejefamilie’ fungerer godt som dialogværktøjer, siger familieplejekonsulenter
Nyt system til pleje- og aflastningsfamilier gør det nu nemmere at få overblik
Der er udviklet et nyt modul til Tæt Støttet opstartsforløb, Spædbarnet, som kommer fast på undervisningsplanen fremover.
Familieplejen København rykker TSOP-modulerne i marts måned til senere på foråret - dog bliver moduler med max fem deltagere gennemført
40 % af plejefamilierne oplever, at hverdagen har været sværere under Corona-nedlukning. Samtidig trives en del af børnene dog bedre end før
Anbragte børn vil gerne inddrages mere i 'børnesamtalen'. Ny viden, samtaleteknikker og podcasts hjælper med at støtte og inddrage børnene.
Projekt ’Mig og min plejefamilie - en hånd til bedre trivsel’ afprøver målinger på anbragte børn og unges trivsel
Center for Familiepleje har fået nyt navn som del af en organisationsændring - men ellers er alt, som det plejer
I uge 44 afholder Familieplejen København undervisning i Tæt støttet opstartsforløb i Skanderborg
FK igangsætter nu en brugerundersøgelse for at blive klogere på, hvordan pleje- og aflastningsfamilierne har oplevet Corona-nedlukningen
Oplever I, at jeres plejebarn har særlige vanskeligheder, nye symptomer eller adfærd, hvor I har brug for specifik sparring?
Sommerhilsen til alle vores pleje- og aflastningsfamilier
Alle undervisningsmoduler bliver afviklet som planlagt fra den 11. august
Evaluering viser, at der er tilfredshed med organisering, undervisning og fagligt indhold
CFF er ved at planlægge de kommende års indsats for plejebørnenes læsefærdigheder - og afventer bl.a. evalueringen fra READ-projektet
Fra den 1. marts 2020 er VABU en del af Faglig Stab, Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen
Brevet om CFFs drift i de kommende to uger er sendt pr. mail til alle vores pleje- og aflastningsfamilier - læs det her.
Anbragte børn og unge vil gerne inddrages i beslutningerne om dem. Kom med og få nye metoder og tilgange til at inddrage børn og unge.
Projektet ’Mig og min plejefamilie’ er gået ind i prætest-fasen og måler på anbragte børn og unges trivsel
Plejefamilier har hjulpet familieplejekonsulenterne med at kvalificere indholdet på kurserne
To modeller for samarbejde skal danne grundlag for støtte til plejeforældre med behandlingskrævende plejebørn
Sten Kruse-Blinkenberg fratræder som centerchef i Center for Familiepleje pr. 1. november 2019
Center for Familiepleje tilbyder nu intensiv støtte til plejefamilier i forbindelse med nyanbringelser
Over 200 børn fra 22 kommuner får nu mulighed for at forbedre deres sproglige færdigheder
Specialiserede døgninstitutioner skal være med til at støtte plejefamilier i Københavns Kommune
Fra 1. juli vil Center for Familiepleje tilbyde intensiv støtte til plejefamilier i forbindelse med nyanbringelser
Ny lovgivning skal sikre, at plejefamilier modtager intensiv støtte, når de får et plejebarn
VABU har udviklet redskaber til socialtilsynenes inddragelse af børn og unge i forbindelse med tilsyn
Samarbejdet med plejeforældrene skal styrkes - én af måderne bliver dialog om målene fra barnets handleplan
På en konference om børnerettigheder afholdt VABU to workshops om projektet ’Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn’.
Inddragelse af barn, forældre og plejeforældre øger muligheden for at skabe et godt match mellem et barn og en plejefamilie
Lige nu mangler Københavns Kommune 78 pleje- og aflastningsfamilier, der har lyst til at give et barn ekstra omsorg og hjerterum.
Kursusudbuddet for 2019 indeholder både nye kurser og temaer, som går igen - herunder en dag med fokus på plejeforældrenes parforhold
Sagsbehandlere er positive overfor nye procedurer, som kan styrke inddragelsen af børn i det personrettede tilsyn.
Center for Familiepleje er i fuld gang med at planlægge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, som udsendes i september 2018
Mere samarbejde med plejeforældre skal sætte fokus på målene fra plejebarnets handleplan
Socialstyrelsen har lavet en ny guide til pleje- og aflastningsfamilier om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
Nyt projekt skal udvikle metoder, som kan styrke inddragelsen af børn i myndighedstilsyn
I september 2017 efterlyste vi fra Center for Familiepleje flere mentorfamilier. Vi har nu ansat to nye mentorfamilier - med flere på vej
På en konference i DGI-byen præsenterede VABU en række nye metoder til at finde den rigtige plejefamilie til et barn
Mentorfamilie oplever, at deres indsats er med til at skabe ro og tryghed hos de tre udsatte unge, som de arbejder med.
Der er ikke krav om vandmærke i rejsedokument - men husk kontrakt og sidste lønseddel, hvis I skal rejse til udlandet med jeres plejebarn
Center for Familiepleje har nu sat gang i en ny runde Makkerlæsning i samarbejde med Socialstyrelsen og Als Research.
Fra 1. juni er Brian Andersen chef for administrationen i Center for Familiepleje
Et godt match mellem barn og plejefamilie er afgørende for en vellykket anbringelse. Men hvad skal der til for at skabe et godt match?
Husk at medbringe kontrakt og sidste lønseddel, hvis I planlægger at rejse til udlandet med jeres plejebarn i ferien
9 ud af 10 børn i aflastning samt netværks- eller familiepleje er tilfredse eller meget tilfredse med at være i deres plejefamilie.
Sten Kruse-Blinkenberg er pr. 1. april startet som ny centerchef i Center for Familiepleje.
Nyt inspirationsmateriale fra VABU sætter fokus på, hvordan voksne bedre kan støtte op om anbragte børn og unges skolegang
Ny kampagne bruger pleje- og aflastningsfamilier til at rekruttere nye familier i København og omegn
27-årig aflastningsfar har brugt sit overskud i hverdagen til at gøre en forskel for udsatte børn
Nu starter en ny omgang Makkerlæsning for plejefamilier, samtidig med at interviews peger på gode resultater hidtil.
Møder mellem familieplejekonsulent, barn og forældre øger muligheden for at skabe et godt match mellem et barn og en plejefamilie.
Jill Byrnit er ny VISO-koordinator i VABU, og hun lægger vægt på et stærkt børneperspektiv.
Center for Familiepleje skal have ny chef. Efter godt 10 år på posten stopper Klaus Wilmann til nytår for at trappe ned til sin pension.
Der er en ny runde ’Makkerlæsning’ på vej fra august 2017. Plejeforældre, som ikke har deltaget endnu, kan forvente at blive kontaktet.
Center for Familiepleje er i fuld gang med at planlægge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, som udsendes i begyndelsen af 2017.
Nyt inspirationsmateriale fra VABU sætter fokus på, hvordan man øger trivslen hos plejebørn med kronisk sygdom eller handicap.
Center for Familiepleje bruger plakater og informationsmøde til at søge unge plejefamilier med overskud og hjerterum i København
Center for Familiepleje og Socialstyrelsen er i færd med at afprøve en ny læsetræningsmetode på plejebørn fra 3. eller 5. klasse.
Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap trives i familiepleje. Det viser en ny undersøgelse fra VABU.
Anbringelsen er den faktor, som har størst betydning for, om anbragte børn klarer sig godt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra VABU.
Hvordan skaber man det gode match mellem et barn og en plejefamilie? Det skal projektet ’Det gode match’ gøre os klogere på.
Vidensdeling. Det var nøgleordet på et seminar om familiepleje, som VABU afholdt for Socialtilsynet og andre interessenter fra hele landet.
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge er ved at lægge sidste hånd på en rapport om anbragte børn og unges skolegang.
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) vil være klar med en ny rapport efter sommerferien.
Udsatte børn med traume sættes i centrum i nyt projekt.
Kan matchet med plejefamilien forbedres ved at inddrage barnet og forældrene i processen? Det vil et nyt VABU-projekt undersøge.
Tværgående samarbejdsprojekt inddrager de unge, der skal anbringes i valget af plejefamilie. Målet er bedre og mere stabile anbringelser.
Fra 1. oktober 2015 har plejefamilier og plejebørn fået bedre vilkår på en række områder, blandt andet i forhold til adoption.
Center for Familiepleje har indgået en samarbejdsaftale med COK om udbredelse af centrets kurser til plejefamilier i andre kommuner.
Center for Familiepleje søger endnu flere aflastningsfamilier med overskud og hjerterum i København.
Videnscenter for Familiepleje har specialiseret sig i at inddrage børn og unge i deres projekter. Hvorfor? Fordi det giver bedre forskning.
Hvad er effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet? Og hvad er det, der virker, fx i familieplejen? Det vil nu blive undersøgt.
Videncenter for Familiepleje underviser i lovgivning, toneangivende forskning og best practise på familieplejeområdet.
Anbragte børn og unge trives bedst i familiepleje. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.
Center for Familiepleje er fremover en del af Borgercenter Børn og Unge – et nyt center, som samler indsatsen for udsatte børn og unge
Antallet af anbragte børn og unge falder, men en stadig større andel af de anbragte bor i en plejefamilie
De fleste af de børn og unge, som anbringes i en forstærket plejefamilie trives og udvikler sig. Det viser den afsluttende evaluering.
Ny antologi til plejefamilier og professionelle giver 360 graders indblik i det svære og givende arbejde, det er at være plejefamilie.
I runde tal er det nu 6 ud af 10 af de anbragte 0-17-årige i Københavns Kommune, der bor hos en plejefamilie.
Den gennemsnitlige alder for børn, der anbringes første gang, er faldet med knap to år og lå i 2013 på 11,5 år
Videnscenter for Familiepleje inddrager altid børn og unge i sine projekter. Men hvorfor egentlig det? Og hvad betyder det for forskningen?
De fleste plejefamilier og kommuner er tilfredse med deres samarbejde. Det viser Ankestyrelsens nye undersøgelse af familieplejeområdet
Center for Familieplejes kampagne i København har siden forsommeren 2014 sat ekstra skub i rekrutteringen af pleje- og aflastningsfamilier
Videnscenter for Familiepleje rådgiver i VISO-regi kommuner om, hvordan de kan planlægge deres egen indsats mod æresrelaterede konflikter
Teenagere anbringes oftere end yngre børn på døgninstitution. Men andelen af københavnske teenagere i familiepleje er nu i kraftig stigning.
Projektet skal skabe ny viden og metoder, der kan sikre, at flere anbragte børn og unge får en god skolegang.
Har du overskud og hjerterum? Så kender vi én, som har brug for dig. Center for Familiepleje har netop afsluttet første fase af ny kampagne.
Socialminister Manu Sareen er i gang med at gennemgå familieplejeområdet – formålet er bl.a. at forebygge sammenbrud.
Videnscentret indleder nu de første undersøgelser i projekt om anbragte børn med særlige behov som følge af kronisk sygdom eller handicap.
Videnscenter for Familiepleje indleder nu et vidensprojekt, der skal forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom eller handicap.
Nyt ph.d.-projekt vil undersøge, hvordan anbragte børns sociale og følelsesmæssige kompetencer udvikler sig i det første år af anbringelsen.
Egmont Fondens projekt Lær for livet tilbyder anbragte børn sommerskole og mentorer for at hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse
Fra foråret 2014 kan konkret godkendte pleje- og aflastningsfamilier fra andre kommuner få plads på Center for Familieplejes grundkurser.
Københavns Kommune anbringer børn i netværkspleje langt hyppigere end landets kommuner i gennemsnit.
Nyt københavnsk projekt skal sikre, at flere unge i æresrelaterede konflikter kan finde ro og tryghed i en plejefamilie.
Samarbejdssamtaler – et nyt tilbud til plejefamilier med børn anbragt af Københavns Kommune
Videnscenter for Familiepleje får stadig flere sager som VISO-leverandør.
Når der iværksættes forebyggende foranstaltninger i Københavns Kommune er der ofte fokus på familien som helhed.
Børnehjælpsdagen vil fremover hvert år invitere til lysfest i Tivoli og sommerudflugt i Zoologisk Have på Frederiksberg.
Københavns Kommunes strategi for hurtigere anbringelser giver resultater
Opgaven med af føre tilsyn med døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier flytter til de nyoprettede socialtilsyn
Ny dokumentarserie skal vise Danmark, hvordan det i virkeligheden foregår, når et barn kommer i pleje.
Nye opgaver på handicapområdet i samarbejde med Handicapcenter København
I 2012 kom godt en tredjedel af de nyanbragte i familiepleje, antallet af aflastninger faldt og flere end nogensinde før kom på kursus.
Videnscenter for Familiepleje har netop udgivet en ny vejledning om samvær mellem anbragte børn og deres netværk.
Videnscentrets hæfte "Når man bor i en anden familie" udsendes til alle landets anbragte unge fra 12 år og op.
Anbragte teenagere i Københavns Kommune føler sig hørt og inddraget, viser Videnscenter for Familieplejes nyeste rapport
Teenagere anbringes oftest på institution, det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje
Fortsat mange anbringes på døgninstitution viser Videnscenter for Familieplejes kvartalsstatistik
Konceptet og rammerne er på plads og Center for Familiepleje er klar til at etablere den første anbringelse i en forstærket plejefamilie.