Nyheder fra videnscentret

Seneste nyheder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge

Børn_og_unge

Ny viden og redskaber skal sikre bedre inddragelse af anbragte børn i det personrettede tilsyn

Anbragte børn vil gerne inddrages mere i 'børnesamtalen'. Ny viden, samtaleteknikker og podcasts hjælper med at støtte og inddrage børnene.

Målinger til at øge anbragte børn og unges trivsel går i gang

Projekt ’Mig og min plejefamilie - en hånd til bedre trivsel’ afprøver målinger på anbragte børn og unges trivsel
Far læser med plejebarn

Indsatsen for læsefærdigheder skal kvalificeres og fortsætter i 2021

CFF er ved at planlægge de kommende års indsats for plejebørnenes læsefærdigheder - og afventer bl.a. evalueringen fra READ-projektet

Nyhedsarkiv

Anbragte børn vil gerne inddrages mere i 'børnesamtalen'. Ny viden, samtaleteknikker og podcasts hjælper med at støtte og inddrage børnene.
CFF er ved at planlægge de kommende års indsats for plejebørnenes læsefærdigheder - og afventer bl.a. evalueringen fra READ-projektet
Fra den 1. marts 2020 er VABU en del af Faglig Stab, Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen
Anbragte børn og unge vil gerne inddrages i beslutningerne om dem. Kom med og få nye metoder og tilgange til at inddrage børn og unge.
Projektet ’Mig og min plejefamilie’ er gået ind i prætest-fasen og måler på anbragte børn og unges trivsel
To modeller for samarbejde skal danne grundlag for støtte til plejeforældre med behandlingskrævende plejebørn
Sten Kruse-Blinkenberg fratræder som centerchef i Center for Familiepleje pr. 1. november 2019
Over 200 børn fra 22 kommuner får nu mulighed for at forbedre deres sproglige færdigheder
Specialiserede døgninstitutioner skal være med til at støtte plejefamilier i Københavns Kommune
Ny lovgivning skal sikre, at plejefamilier modtager intensiv støtte, når de får et plejebarn
VABU har udviklet redskaber til socialtilsynenes inddragelse af børn og unge i forbindelse med tilsyn
På en konference om børnerettigheder afholdt VABU to workshops om projektet ’Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn’.
Inddragelse af barn, forældre og plejeforældre øger muligheden for at skabe et godt match mellem et barn og en plejefamilie
Sagsbehandlere er positive overfor nye procedurer, som kan styrke inddragelsen af børn i det personrettede tilsyn.
Center for Familiepleje er i fuld gang med at planlægge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, som udsendes i september 2018
Nyt projekt skal udvikle metoder, som kan styrke inddragelsen af børn i myndighedstilsyn
På en konference i DGI-byen præsenterede VABU en række nye metoder til at finde den rigtige plejefamilie til et barn
Mentorfamilie oplever, at deres indsats er med til at skabe ro og tryghed hos de tre udsatte unge, som de arbejder med.
Center for Familiepleje har nu sat gang i en ny runde Makkerlæsning i samarbejde med Socialstyrelsen og Als Research.
Et godt match mellem barn og plejefamilie er afgørende for en vellykket anbringelse. Men hvad skal der til for at skabe et godt match?
9 ud af 10 børn i aflastning samt netværks- eller familiepleje er tilfredse eller meget tilfredse med at være i deres plejefamilie.
Sten Kruse-Blinkenberg er pr. 1. april startet som ny centerchef i Center for Familiepleje.
Nyt inspirationsmateriale fra VABU sætter fokus på, hvordan voksne bedre kan støtte op om anbragte børn og unges skolegang
27-årig aflastningsfar har brugt sit overskud i hverdagen til at gøre en forskel for udsatte børn
Nu starter en ny omgang Makkerlæsning for plejefamilier, samtidig med at interviews peger på gode resultater hidtil.
Møder mellem familieplejekonsulent, barn og forældre øger muligheden for at skabe et godt match mellem et barn og en plejefamilie.
Jill Byrnit er ny VISO-koordinator i VABU, og hun lægger vægt på et stærkt børneperspektiv.
Der er en ny runde ’Makkerlæsning’ på vej fra august 2017. Plejeforældre, som ikke har deltaget endnu, kan forvente at blive kontaktet.
Center for Familiepleje er i fuld gang med at planlægge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, som udsendes i begyndelsen af 2017.
Nyt inspirationsmateriale fra VABU sætter fokus på, hvordan man øger trivslen hos plejebørn med kronisk sygdom eller handicap.
Center for Familiepleje og Socialstyrelsen er i færd med at afprøve en ny læsetræningsmetode på plejebørn fra 3. eller 5. klasse.
Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap trives i familiepleje. Det viser en ny undersøgelse fra VABU.
Anbringelsen er den faktor, som har størst betydning for, om anbragte børn klarer sig godt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra VABU.
Hvordan skaber man det gode match mellem et barn og en plejefamilie? Det skal projektet ’Det gode match’ gøre os klogere på.
Vidensdeling. Det var nøgleordet på et seminar om familiepleje, som VABU afholdt for Socialtilsynet og andre interessenter fra hele landet.
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge er ved at lægge sidste hånd på en rapport om anbragte børn og unges skolegang.
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) vil være klar med en ny rapport efter sommerferien.
Kan matchet med plejefamilien forbedres ved at inddrage barnet og forældrene i processen? Det vil et nyt VABU-projekt undersøge.
Tværgående samarbejdsprojekt inddrager de unge, der skal anbringes i valget af plejefamilie. Målet er bedre og mere stabile anbringelser.
Videnscenter for Familiepleje har specialiseret sig i at inddrage børn og unge i deres projekter. Hvorfor? Fordi det giver bedre forskning.
Hvad er effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet? Og hvad er det, der virker, fx i familieplejen? Det vil nu blive undersøgt.
Videncenter for Familiepleje underviser i lovgivning, toneangivende forskning og best practise på familieplejeområdet.
Antallet af anbragte børn og unge falder, men en stadig større andel af de anbragte bor i en plejefamilie
De fleste af de børn og unge, som anbringes i en forstærket plejefamilie trives og udvikler sig. Det viser den afsluttende evaluering.
Ny antologi til plejefamilier og professionelle giver 360 graders indblik i det svære og givende arbejde, det er at være plejefamilie.
I runde tal er det nu 6 ud af 10 af de anbragte 0-17-årige i Københavns Kommune, der bor hos en plejefamilie.
Den gennemsnitlige alder for børn, der anbringes første gang, er faldet med knap to år og lå i 2013 på 11,5 år
Videnscenter for Familiepleje inddrager altid børn og unge i sine projekter. Men hvorfor egentlig det? Og hvad betyder det for forskningen?
Videnscenter for Familiepleje rådgiver i VISO-regi kommuner om, hvordan de kan planlægge deres egen indsats mod æresrelaterede konflikter
Teenagere anbringes oftere end yngre børn på døgninstitution. Men andelen af københavnske teenagere i familiepleje er nu i kraftig stigning.
Projektet skal skabe ny viden og metoder, der kan sikre, at flere anbragte børn og unge får en god skolegang.
Videnscentret indleder nu de første undersøgelser i projekt om anbragte børn med særlige behov som følge af kronisk sygdom eller handicap.
Videnscenter for Familiepleje indleder nu et vidensprojekt, der skal forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom eller handicap.
Københavns Kommune anbringer børn i netværkspleje langt hyppigere end landets kommuner i gennemsnit.
Nyt københavnsk projekt skal sikre, at flere unge i æresrelaterede konflikter kan finde ro og tryghed i en plejefamilie.
Samarbejdssamtaler – et nyt tilbud til plejefamilier med børn anbragt af Københavns Kommune
Videnscenter for Familiepleje får stadig flere sager som VISO-leverandør.
Når der iværksættes forebyggende foranstaltninger i Københavns Kommune er der ofte fokus på familien som helhed.
Videnscenter for Familiepleje har netop udgivet en ny vejledning om samvær mellem anbragte børn og deres netværk.
Videnscentrets hæfte "Når man bor i en anden familie" udsendes til alle landets anbragte unge fra 12 år og op.
Anbragte teenagere i Københavns Kommune føler sig hørt og inddraget, viser Videnscenter for Familieplejes nyeste rapport
Teenagere anbringes oftest på institution, det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje
Fortsat mange anbringes på døgninstitution viser Videnscenter for Familieplejes kvartalsstatistik