Se film om etnisk familiepleje

I nogle tilfælde er det en fordel, at plejefamilien har samme etniske kulturbaggrund som plejebarnet. Det kan fx styrke barnets modersmål og evne til at begå sig i den kultur, det deler med sin biologiske familie og netværk. I andre tilfælde er det bedre, at familien er dansk.

I disse to film kan du høre to plejefamilier og to tidligere plejebørn fortælle om deres udfordringer og glæder. Filmene giver et godt indtryk af, hvordan plejefamiliens og plejebarnets etniske baggrund har indflydelse på plejeforholdet. Et andet fokuspunkt er de særlige behov, som fx uledsagede flygtningebørn kan have.

Filmene er produceret for Socialstyrelsen af Bysted/The Compound i 2009, og varer godt 15 minutter.

Etniske plejeforældre til etniske børn

Etniske børn i etnisk familiepleje

To plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund fortæller om det store ansvar det er at tage et barn i pleje – og om de glæder, det giver.
Flygtningebørn fortæller

Flygtningebørn i familiepleje

Besmir og Erkin er kosovo-albanere og kom alene til Danmark som teenagere. Hør hvordan opholdet i plejefamilien blev et vendepunkt.