Vidensprojekter

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) udfører større og mindre vidensprojekter i samarbejde med andre dele af Borgercenter Børn og Unges anbringelsesområde. Vidensprojekterne sættes i gang på forespørgsel fra direktionen, centralforvaltningen eller på baggrund af behov identificeret af Borgercenter Børn og Unge eller Center for Familiepleje.

Projekter sættes i gang på forespørgsel udefra, når der følger finansiering med.

Aktuelle projekter

Det gode match

Projektet skal udvikle metoder til matchning, dvs. arbejdet med at finde den rette plejefamilie til det enkelte barn

Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn

Formålet med projektet er at styrke inddragelsen af børn i myndighedstilsynet med anbragte børn i alderen 5-12 år.
Skolepige

Anbragte børns skolegang

Projektet har skabt ny viden og metoder, der kan sikre, at flere anbragte børn får en god skolegang.

Afsluttede projekter

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap

Projekt om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje
Forstærkede plejefamilier

Forstærkede plejefamilier

Et projekt, der har gjort det muligt for plejefamilier at rumme børn med særlige vanskeligheder
Netværksanbringelser

Aflastning i netværket

Et projekt om aflastning i netværket i samarbejde med Børnefamiliecenter København
Pjecer og foldere

Plejefamilier til teenagere

Et projekt med formålet at øge kvaliteten i familieplejeanbringelser af teenagere med udgangspunkt i de unges egne behov

Strategi for brug af mere netværkspleje

Projektet løb fra marts 2011 til marts 2013 og det overordnede formål var at øge brugen af netværksanbringelser i Københavns Kommune.

Anbringelse af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i familiepleje

Projekt om etniske minoritetsbørn i familiepleje

Familieplejeanbragte børn og unges samvær med forældre

Når samværet er svært - perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Projekt om personrettet tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge

Overgang fra døgninstitution til plejefamilie

Projekt med formålet at forbedre overgangen fra døgninstitution til døgnpleje