2012-måltal for familiepleje er nået

09.05.2014
  • statistik
    colourbox.com
Københavns Kommune har nået måltallet for nyanbringelser i familiepleje

Brugen af familiepleje er steget i løbet af 2012, og den samlede andel af børn i familiepleje udgør nu 46,2 procent. Københavns Kommune har dermed nået sit mål om, at 45 procent af alle anbragte børn skulle være i familiepleje ved udgangen af 2012. Samtidig er anbringelserne blevet mere stabile: Fra 2011 til 2013 er andelen af anbragte børn, der ikke har oplevet at skifte omsorgsmiljø, steget fra 29,8 til 37,6 procent.

I 2012 fastsatte Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier og Center for Familiepleje to nøgletal for udviklingen i anbringelser i familiepleje. Et af målene var, at andelen af børn anbragt i familiepleje (ordinær familiepleje og netværkspleje) samlet set skulle udgøre 45 procent af alle anbragte børn og unge i Københavns Kommune ved udgangen af 2012. Af den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje fremgår det, at andelen af familieplejeanbringelser ved udgangen af året lå på 46,2 procent, og målet for 2012 er derved nået pr. 1. januar 2013

Ved udgangen af 2011 udgjorde børn i familiepleje 43,7 procent af alle anbragte i Københavns Kommune. Der er dermed tale om en stigning på 2,5 procentpoint.

Flere nyanbringelser i familiepleje

Formålet med fastsættelsen af de to måltal er at styrke brugen af familiepleje. Det kan imidlertid være svært at afgøre om udviklingen går den rigtige vej alene ved at se på andelen af anbragte børn på en bestemt dato. Det andet måltal gælder derfor andelen af nyanbringelser i familiepleje, det vil sige andelen af børn, der i løbet af 2012 blev anbragt i en plejefamilie.

Målet var her, at 20,6 procent af alle nyanbringelser i 2012 skulle være anbringelser i familiepleje (ordinær familiepleje og netværkspleje). Denne andel lå ved årets udgang på 23,2 procent, så også her er målet nået.

Store udsving mellem bydelene

Tallene dækker imidlertid over store udsving mellem de otte børnefamilieenheder. Som det fremgår af figuren nedenfor, så er andelen af nyanbringelser i familiepleje størst i Valby (30,2 procent) og mindst i Amager Øst (15,5 procent).

Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier og Center for Familiepleje fastsætter i løbet af marts 2013 to nye nøgletal for den videre udvikling i familieplejen. De nye nøgletal vil afspejle et ønske om en yderligere stigning i antallet af familieplejeanbringelser og skal være nået ved udgangen af 2013.

Flere stabile anbringelsesforløb

Kvartalsstatistikken viser også, at anbringelsesforløb i Københavns Kommune bliver stadig mere stabile, og at færre børn og unge oplever at skifte omsorgsmiljø i den periode, hvor de er anbragt. 1. januar 2011 boede 29,8 procent af de anbragte børn samme sted, som de blev anbragt første gang. 1. januar 2012 var andelen på 33,1 procent, og 1. januar 2013 var det 37,6 procent af børnene, der aldrig havde oplevet at skifte omsorgsmiljø.

Se flere tal i Videnscentrets kvartalsstatik for januar.

Kontakt