9 ud af 10 børn tilfredse med aflastning, familie- eller netværkspleje

19.06.2017
 • Pige med forældre
  Foto: Colourbox.com
9 ud af 10 børn i aflastning samt netværks- eller familiepleje er tilfredse eller meget tilfredse med at være i deres plejefamilie.

Det er et af de resultater, som den årlige brugertilfredshedundersøgelse fra Socialforvaltningen viser.

Center for Familiepleje har i februar udsendt spørgeskemaer til 389 børn og unge over 12 år i aflastning samt netværks- eller familiepleje og modtaget svar fra 104 (27 %) børn og unge. Der blev også udsendt spørgeskemaer til biologiske forældre, kun 51 (4 %) svarede på denne.

Vi er i Center for Familiepleje meget glade for alle de svar, vi har modtaget. Blandt andre resultater fra undersøgelsen kan fremhæves:

Børnene og de unges svar

 • Tilfredshed generelt: 9 ud af 10 af børnene er tilfredse eller meget tilfredse med at være i deres plejefamilie.
 • Skolegang: Over halvdelen er ofte glade for at gå i skole. 5 % er ikke glade for at gå i skole.
 • Venskab: Over ¾ af børnene har det ofte godt med sine venner, mens 20 % nogle gange har det godt med sine venner.
 • Ensomhed: ¼ føler sig ofte eller nogle gange ensomme i dagligdagen.
 • Kost: 9 ud af 10 børn er tilfredse med den kost, de får i deres plejefamilie.
 • 60 % af børnene synes, at deres biologiske mor og plejeforældrene har et godt forhold.
 • 40 % af børnene synes, at deres biologiske far og plejeforældrene har et godt forhold.
 • Kun meget få ønsker, at deres biologiske forældre og plejeforældrene talte pænere om hinanden.

De biologiske forældres svar

 • Tilfredshed generelt: 75 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns plejefamilie.

Undersøgelsens resultater vil blive brugt til at kvalificere Center for Familieplejes arbejde.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08