Året der gik i tal

09.05.2014
  • statistik
    colourbox.com
I 2012 kom godt en tredjedel af de nyanbragte i familiepleje, antallet af aflastninger faldt og flere end nogensinde før kom på kursus.

I 2012 blev 587 børn og unge anbragt af Københavns Kommune, heraf blev 28 procent (166 børn) anbragt i en plejefamilie. 15 procent blev anbragt i ordinær familiepleje, 8 procent kom i pleje i netværket, mens 4 procent af de børn, der blev anbragt i 2012 kom i akutpleje og 2 procent i en forstærket plejefamilie.

Lidt over en femtedel af de børn og unge, der i 2012 boede i plejefamilie, boede hos en københavnsk plejefamilie. De øvrige plejebørn fra København boede i andre kommuner.

Lidt færre har en aflastningsfamilie i 2012

28 børn og unge, der i forvejen var anbragt, fik i løbet af 2012 en aflastningsfamilie. Blandt hjemmeboende børn fik 24 en aflastningsfamilie i netværket, mens 76 fik en aflastningsfamilie i en ordinær plejefamilie.

Den 1. januar 2013 havde 219 hjemmeboende børn en aflastningsfamilie, mens tallet i januar 2012 lå på 235. Der er altså sket et lille fald i løbet af året.

Ved udgangen af januar 2013 stod i alt 51 børn på venteliste til aflastning, heraf var der stillet familier i forslag i 30 sager. Disse tal ændrer sig dagligt.

Kursusvirksomhed i vækst

Center for Familieplejes efteruddannelse er i voldsom vækst. I 2012 deltog i alt 470 plejeforældre i et af de 12 udbudte kurser, hvilket er mere end en fordobling i forhold til året før, hvor der var 177 deltagere i 9 efteruddannelseskurser.

Grundkurserne for kommende pleje- og aflastningsfamilier tilrettelægges ud fra behovet, og i 2012 blev der afholdt fem kurser med forskellige målgrupper. 85 personer deltog i et kursus for aflastningsfamilier, 24 deltog i et kursus for døgn- og netværksplejefamilier, og endelig blev der afholdt et kursus for aflastningsfamilier på handicapområdet, hvor der deltog 25.

Samlet set har i alt 134 kursister i 2012 gennemført et grundkursus og fået de nødvendige kvalifikationer til at få et barn i aflastning eller døgnpleje. En del af disse familier er konkret godkendte netværksplejefamilier.