Anbragte børns skolegang

11.03.2016
  • ""
    Foto: Colourbox.com
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge er ved at lægge sidste hånd på en rapport om anbragte børn og unges skolegang.

Undersøgelsen blev påbegyndt i 2014 på baggrund af at en række undersøgelser dokumenterer, at anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere i skolen end andre børn. Formålet med undersøgelsen har været at skabe ny viden, metoder og materialer, der kan være med til at sikre, at flere anbragte børn og unge får en god skolegang og ender med at gennemføre folkeskolen.

Det er børnenes eget perspektiv på skolegang der fylder i undersøgelsen i kombination med et fokus på, hvordan de sociale hjælpeforanstaltninger omkring børnene kan støtte bedre op om børnenes og de unges skolegang. Undersøgelsen bygger således på interview med børn og unge samt fokusgruppeinterview plejeforældre, sagsbehandlere, skolelærere, familieplejekonsulenter og personale på døgninstitutioner.

Undersøgelsen peger blandt andet på, at Københavns kommune igennem flere år har haft fokus på skolegang og allerede har igangsat flere gode initiativer, især på døgninstitutionsområdet. Undersøgelsen viser også, at de anbragte børn og unge på tværs af anbringelse oplever, at deres skolegang har forbedret sig efter de er blevet anbragt. Men skal vi tage børnenes og de unges behov for og ønsker til skolegang alvorligt, er der er stadig plads til forbedringer, viser undersøgelsen. Nogle børn og unge oplever, at de får god faglig støtte på anbringelsesstedet mens andre børn og unge efterlyser en del mere konkret hjælp til lektier og til udvikling af omverdensforståelse.

Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger til forbedringer på området samt og inspirationsmaterialer til forskellige faggrupper i kommunen.

Undersøgelsen forventes at udkomme sidst i foråret 2016.

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82