Anbragte børn trives bedst i familiepleje

25.03.2015
  • ""
    Modelfoto: Adam Holm / SFI
Anbragte børn og unge trives bedst i familiepleje. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

Tekst: Projektleder Line Klyvø, Videnscenter for Familiepleje

SFI offentliggjorde i januar 2015 en ny undersøgelse, der afdækker anbragte 11 til 17-åriges trivsel i forhold til bl.a. anbringelsessted, familie, skole og fritid. Interessant er det, at SFI har spurgt børnene og de unge om deres oplevelse af anbringelsen og har baseret hele undersøgelsen på børnenes egne informationer om, hvordan det er at være anbragt uden for hjemmet.

Plejeforældre lykkes i høj grad med at støtte deres plejebørn

Undersøgelsen er interessant for mange målgrupper og også for plejeforældre. For resultaterne giver et praj om, hvordan plejeforældre formår at løfte den opgave, som kommunerne har godkendt dem til; at give støtte til og yde omsorg for børn og unge, der ikke kan bo hos deres biologiske forældre.

Overordnet set peger undersøgelsen på, at de familieplejeanbragte børn og unge oplever, at de trives godt i deres plejefamilie. Ni ud af ti føler sig trygge i plejefamilien og oplever at hjemmet er harmonisk og hjemligt. Blandt de institutionsanbragte er det kun halvdelen, der føler sig helt trygge på anbringelsesstedet.

Plejebørnene trives og føler sig hjemme

I undersøgelsen er børnene blandt andet blevet spurgt, om de føler sig holdt af, føler sig hjemme og om de oplever at få støtte socialt og fagligt af de voksne på anbringelsesstedet. Positivt er det, at 87 procent af de familieplejeanbragte altid føler, at de voksne på anbringelsesstedet holder af dem, og langt de fleste, 88 procent, oplever, at de altid eller næsten altid får social støtte af de voksne. Det eksemplificeres blandt andet ved, at de oplever, at der altid er voksne at tale med og gå til med deres problemer.

84 procent af børnene føler sig meget hjemme i plejefamiliens hjem og 72 procent angiver, at de altid eller ofte kan få hjælp til skolearbejde af plejeforældrene. Faktisk er andelen af anbragte børn og unge, der oplever at kunne få hjælp til lektier større sammenholdt med ikke-anbragte børn og unge.

De fleste trives i skolen og har planer for fremtiden

På området skolegang ser det ud til at gå de familieplejeanbragte bedre end børn og unge i andre anbringelsestyper, men her ser imidlertid også ud til at være plads til forbedringer på nogle områder. De fleste plejebørn trives i skolen, men omkring hver fjerde oplever at have problemer, som fx koncentrationsbesvær, at være ked af det og isolere sig, at have konflikter med jævnaldrende eller voksne i skolen. Her er altså en ret stor gruppe, som har brug for yderligere støtte og hjælp til at håndtere udfordringerne.

På flere områder ser det ud til at de familieplejeanbragte børn har bedre vilkår end de institutionsanbragte, idet plejeforældrene ofte har et stort udvalg af bøger i hjemmet og er godt med i forhold til at stille uddannelsesressourcer til rådighed for børnene, fx computer og internet. I forhold til at tale med børnene og give dem viden om politiske og kulturelle forhold sker det også i højere grad i plejefamilierne end på institutionerne. Sammenlignet med de ikke anbragte, er der dog et lille efterslæb.

En ret stor del af de 11-17-årige plejebørn har allerede nu en idé om, hvad de skal efter folkeskolen. Omkring 30 procent fortæller, at de forventer at gå i gang med en boglig uddannelse, andre 30 procent forventer at gå i gang med en praktisk uddannelse, knap ti procent vil ud at tjene penge, og de sidste 30 procent ved ikke, hvad de skal svare.

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82