Anbringelser bliver mere stabile

09.05.2014
  • statistik
    colourbox.com
Anbringelser bliver mere stabile

Tendensen til, at flere anbragte børn og unge fra Københavns Kommune bor det samme sted i hele deres anbringelsesforløb fortsætter. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje. Statistikken, der er fra juli 2013, viser desuden, at de børn og unge, der anbringes af Handicapcenter København, i syv ud af ti tilfælde anbringes på døgninstitution eller opholdssted. Det er første gang tallene fra handicapområdet er med i opgørelsen.

Mere stabile anbringelsesforløb

Tendensen til, at anbragte børn og unge fra København oplever færre skift i deres anbringelsesforløb fortsætter. Set over en periode på to år – fra juli 2011 til juli 2013 – er det gennemsnitlige antal skift i anbragte børns omsorgsmiljø faldet fra 1,83 til 1,55 skift pr. barn. Skift i omsorgsmiljø er defineret som det antal gange et barn skifter anbringelsessted eller bliver hjemgivet og derefter genanbragt.

Flere anbragte oplever ingen skift i omsorgsmiljø

Faldet i det gennemsnitlige antal skift skyldes dels, at der er sket en stigning i andelen af børn og unge, som slet ikke oplever nogen skift i hele deres anbringelsesforløb, dels at andelen af børn, der oplever mange skift er blevet mindre.

Pr. 1. juli 2013 er det 37,3 procent af alle anbragte børn og unge, som ikke har oplevet noget skift i omsorgsmiljø – mod 31,1 procent pr. 1. juli 2011. Det svarer til en stigning på 6,2 procentpoint. Samtidig er andelen af børn, der oplever flere end tre skift faldet fra 27,4 procent til 22,6 procent, svarende til et fald på 4,8 procentpoint.

Børn og unge med handicap anbringes oftest på institution

Børn og unge med handicap anbringes oftere på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted sammenlignet med andre børn og unge, der i højere grad anbringes i familiepleje.

Pr. 1. juli 2013 bor 53,9 procent af de børn og unge, der er anbragt af Handicapcenter København, på en døgninstitution, 20,8 procent på et socialpædagogisk opholdsted og 24,7 procent i en pleje- eller netværksplejefamilie. I alt er 154 børn og unge anbragt af Handicapcentret.

Set over en toårig periode har anbringelsesmønsteret på handicapområdet været relativt stabilt, dog er andelen af børn og unge anbragt på døgninstitution steget fra 50,9 procent i 2011 til 53,9 procent i 2013.

Arbejder ud fra forskellige målsætninger

De otte børnefamilieenheder har generelt en større andel af børn og unge anbragt i familiepleje, herunder netværkspleje. Det skyldes blandt andet, at børnefamilieenhederne – i modsætning til Handicapcenter København – arbejder ud fra en målsætning om, at så mange børn som muligt skal vokse op i en familie med mulighed for at knytte sig til få, nære voksne. I Handicapcenter København afhænger valget af anbringelsessted i højere grad af barnets behov for behandling og andre særlige faciliteter.

Stor variation fra enhed til enhed

Ser man på de samlede tal for hele Københavns Kommune, inklusiv Handicapcenter København, så bor 44,4 procent af de anbragte børn og unge enten i en plejefamilie eller en netværksplejefamilie. Tallet dækker dog over meget store udsving de otte børnefamilieenheder imellem: I Valby er det således 56,8 procent af de anbragte børn, der er i familie- eller netværkspleje, mens det samme kun gælder 36,7 procent af børnene fra Amager Vest. Tallet for Handicapcenter København er 24,7 procent.

Kvartalsstatistikken ikke helt sammenlignelig med tidligere

Det er første gang videnscentrets kvartalsstatistik indeholder tal for Handicapcenter København, hvilket skyldes, at handicapcentrets børn og unge i familiepleje blev overflyttet til Center for Familiepleje den 1. juni 2013.

I forhold til tidligere kvartalsstatistikker betyder det, at en del af tallene ikke længere er direkte sammenlignelige. For eksempel er det samlede antal anbragte børn og unge højere i denne statistik, uden at der er tale om en reel stigning i anbringelsestallet i Københavns Kommune.

Se flere tal i videnscentrets kvartalsstatistik for juli 2013

 

Kontakt