Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

10.03.2016
  • ""
    Foto: Colourbox.com
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) vil være klar med en ny rapport efter sommerferien.

Rapporten er baseret på en større undersøgelse, som udspringer af et udviklingsprojekt om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje. Projektet er støttet med midler fra Egmont Fonden.

Der mangler viden om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje, og derfor har VABU valgt at gennemføre en undersøgelse, der berører flere forskellige aspekter af børnene og de unges liv såsom deres hverdag, skolegang, venner og inddragelse i forvaltningens beslutninger. Formålet med undersøgelsen er bl.a. at undersøge, hvordan børn og unge med kronisk sygdom eller handicap trives i familiepleje, og hvad der skal til, for at de trives.

Da nogle børn og unge kan have svært ved at besvare et almindeligt spørgeskema eller gennemføre et ordinært interview på baggrund af deres kroniske sygdom eller handicap, har VABU valgt at benytte sig af forskellige metoder i undersøgelsen. Eksempelvis har VABU udviklet et spørgeskema tilpasset målgruppen, hvor børnene og de unge kunne vælge at besvare et visuelt spørgeskema (hvor spørgsmålene blev understøttet med piktogrammer) og/eller benytte sig af en auditiv version (hvor de kunne få læst spørgsmålene højt). Dertil har VABU benyttet sig af forskellige pædagogiske tegne- og samtaleredskaber under nogle interviews, hvor børnene eller de unge eksempelvis har haft et begrænset sprog. På den måde har VABU inddraget børn og unge med kroniske sygdomme eller handicap, som sædvanligvis vil have svært ved at deltage i en undersøgelse som denne. Benyttelsen af disse metoder i undersøgelsen har skabt nuanceret og ny viden om målgruppen.

Carsten Kirk Alstrup, projektleder i VABU, uddyber: ”Vi vil gerne fremme en inddragelses- og rettighedsorienteret tilgang i arbejdet med børn og unge med kronisk sygdom eller handicap. At det kan være kompliceret at inddrage nogle børn og unge, er ikke en begrundelse for, at man skal lade være. Når man som sagsbehandler er udfordret i forhold til at gennemføre en såkaldt almindelig børnesamtale, hvis det verbale sprog er en barriere for barnet, så er man nødt til at tænke ud af boksen og benytte sig af relevante metoder, så barnet eller den unge bliver hørt. Vores fremgangsmåde i undersøgelsen har i hvert fald gjort, at vi har fået inddraget nogle af de børn og unge, som sjældent får mulighed for at give deres mening til kende i undersøgelser som denne her”.

Rapporten udkommer efter sommerferien 2016. Center for Familiepleje afholder en ekstra temaaften tirsdag den 10. maj 2016, hvor selve undersøgelsen og resultaterne bliver præsenteret. Samme temaaften kommer Marie Holm Laursen, der lever med sygdommen knogleskørhed også forbi. Både pleje- og aflastningsforældre er velkomne.