Københavnske børn er yngre ved første anbringelse

10.10.2014
  • Børn i København bliver yngre ved deres første anbringelse
    Illustration: Videnscenter for Familiepleje
Den gennemsnitlige alder for børn, der anbringes første gang, er faldet med knap to år og lå i 2013 på 11,5 år

Den gennemsnitlige alder for børn og unge, som anbringes første gang er faldet med lige knap to år. I 2010 var de børn, der blev anbragt af Børnefamiliecenter København i gennemsnit 13,4 år ved deres første anbringelse – i 2013 er de kun 11,5 år. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

Børn og unge er yngre ved første anbringelse

Når et barn anbringes første gang, er det gennemsnitligt yngre i 2013 end de foregående år. Over en periode på fire år fra 2010 frem til 2013 er aldersgennemsnittet for børn, der anbringes for første gang af Børnefamiliecenter København (BFCK) faldet fra 13,4 til 11,5 år. Den største ændring er sket mellem 2012 og 2013, hvor aldersgennemsnittet er faldet med 1,1 år.

På handicapområdet er gennemsnitsalderen stort set uændret. Her er der sket en lille stigning i aldersgennemsnittet fra 13,1 til 13,3 år.

Tallene fra begge områder skal ses i lyset af, at de også dækker unge fra 18-23 år anbragt i efterværn. Det betyder, at aldersgennemsnittet trækkes lidt op. Tendensen er dog den samme.

Færre børn anbringes, men familieplejens andel stiger

Videnscentrets kvartalsstatistik viser desuden, at andelen af børn og unge, som Københavns Kommune anbringer i familiepleje fortsat er stigende. Tendensen hænger blandt andet sammen med, at det samlede antal anbragte børn og unge falder, samtidig med at antallet af anbragte i familiepleje er nogenlunde konstant.

Blandt samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år er andelen af familieplejeanbragte steget med 7 procentpoint fra 1. juli 2012 til samme dato i 2014. Ser man kun på de 0-17-årige er andelen af børn og unge i familiepleje steget betydelig mere.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08