Børn og unge som informanter i vidensprojekter

10.10.2014
  • ""
    Foto: Colourbox.com
Videnscenter for Familiepleje inddrager altid børn og unge i sine projekter. Men hvorfor egentlig det? Og hvad betyder det for forskningen?

Videnscenter for Familiepleje inddrager altid børnene og de unge selv i deres forskningsprojekter. Men hvorfor egentlig det? Hvilken betydning har det for forskningen? Og hvad får de unge selv ud af det? Vi har stillet 3 skarpe spørgsmål til Mette Larsen, der er leder af Videnscenter for Familiepleje.

Hvorfor inddrager Videnscenter for Familiepleje altid anbragte børn og unge i sine projekter og undersøgelser?

En væsentlig bestræbelse i alle videnscentrets undersøgelser og projekter er at inddrage anbragte børn og unge. Det skyldes dels en metodisk motivation: Når vores overordnede formål med videnscentret er at forbedre kvaliteten i anbringelser af børn og unge, er vi også nødt til at tale med de børn og unge, som selv har erfaret, hvad det vil sige at være anbragt. Børnene og de unge er de mest vidende om, hvad der karakteriserer en god anbringelse og kun ved at spørge dem selv, kan vi få adgang til denne viden.

Men det skyldes også en demokratisk motivation: Vi oplever, at al for megen forskning og alt for mange beslutninger træffes hen over hovedet på de børn, det hele handler om. Børn har svært ved at komme til orde i den offentlige debat, og det vil vi gerne være med til at ændre på.

Endelig kan man tale om en etisk motivation: Vi mener, at det har en værdi i sig selv, at børn og unge oplever, at voksne reelt lytter til dem og inddrager dem. Der ligger en anerkendelse og en værdsættelse i at blive lyttet til, som kan bidrage til livskvalitet i barnets liv her og nu og øge barnets selvværd.

Hvad får børnene og de unge selv ud af det?

Vores erfaring er, at anbragte børn og unge kan få megen glæde af at deltage i projekterne. Mange giver udtryk for, at det kan være rart at møde andre unge i samme situation, ligesom ens selvværd kan blive styrket når man opdager, at man kan bidrage med noget, som er vigtigt.

Et eksempel herpå er bogen Når man bor i en anden familie som en gruppe plejebørn skrev til andre børn og unge, der står over for en familieplejeanbringelse.

I hvilke projekter inddrager I aktuelt børn og unge? Og hvad bidrager de med?

Aktuelt er børn og unge inddraget som informanter i vores nye projekt om familieplejeanbragte børn og unge med handicap eller kronisk sygdom samt som informanter og medforskere i vores nye projekt om anbragte børn og unges skolegang.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08