Brugertilfredshedsundersøgelse for 2017 på vej

22.11.2016
  • ""
Center for Familiepleje er i fuld gang med at planlægge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, som udsendes i begyndelsen af 2017.

 - Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at give børnene og deres forældre en stemme. Vi fokuserer derfor på deres livskvalitet og tilfredshed med den ydelse og indsats de modtager fra Center for Familiepleje, siger Mette Larsen, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, som er en del af Center for Familiepleje under Socialforvaltningen.

- Desuden vil undersøgelsen blive brugt til at understøtte kvalitetsudviklingen hos Center for Familiepleje, tilføjer hun.

Undersøgelsen foregår via et online spørgeskema. Invitation til deltagelse vil blive sendt til alle børn og unge fra 12 år og opefter, som bor hos en plejefamilie eller som regelmæssigt kommer hos en aflastningsfamilie. Desuden vil børnenes biologiske forældre også modtage en invitation til at deltage.

Undersøgelsen foregår i alle centre og afdelinger under Socialforvaltningen og altså ikke kun hos Center for Familiepleje. I år er det tredje gang brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres, siden det i 2014 blev vedtaget, at der skulle være en årlig brugertilfredshedsundersøgelse i Socialforvaltningen.  

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08