Centrets grundkurser er nu åbne for alle

09.05.2014
  • ""
Fra foråret 2014 kan konkret godkendte pleje- og aflastningsfamilier fra andre kommuner få plads på Center for Familieplejes grundkurser.

Fra foråret 2014 bliver det muligt for konkret godkendte pleje- og aflastningsfamilier samt netværksfamilier fra andre kommuner at få plads på Center for Familieplejes grundkurser. Centret har afholdt kurser af denne type for københavnske plejefamilier siden 2007, men vil nu - på baggrund af forespørgsler fra flere kommuner - udbyde ledige pladser mere bredt. Blandt vores undervisere kan nævnes kapaciteter som Anne Blom Corlin, Bente Baggesen og Jan Arrhenius.

Center for Familiepleje har gennem flere år arrangeret de lovpligtige grundkurser, som alle pleje- og aflastningsfamilier skal gennemføre for at kunne blive godkendt og modtage et barn i pleje. Fra 2014 er det de fem regionale socialtilsyn, der står for at uddanne de generelt godkendte pleje- og aflastningsfamilier, og vores nuværende tilbud henvender sig udelukkende til netværksfamilier og konkret godkendte pleje- og aflastningsfamilier.

Center for Familieplejes grundkurser har tidligere været forbeholdt plejefamilier med bopæl i Københavns Kommune, men på baggrund af forespørgsler fra andre kommuners familiepleje-enheder, har vi valgt at udbyde ledige pladser på kurserne mere bredt.

Grundkurset er gratis for den enkelte pleje- eller aflastningsfamilie, da det er bopælskommunen, der står for tilmeldingen og afholder udgiften.