Driftstilsyn med plejefamilier flytter

09.05.2014
  • ""
Opgaven med af føre tilsyn med døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier flytter til de nyoprettede socialtilsyn

Den 1. januar 2014 flytter opgaven med at godkende og føre tilsyn med døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier til de fem nyoprettede socialtilsyn. Det sker som et led i tilsynsreformen, som blev endeligt vedtaget i Folketinget den 6. juni. Baggrunden for reformen er et ønske om at løfte kvaliteten og etablere et mere uvildigt tilsyn med de steder, hvor anbragte børn og unge bor og opholder sig.

Ny samarbejdspartner for plejefamilierne

For de ca. 200 plejefamilier, som bor i Københavns Kommune, betyder tilsynsreformen, at det fra den 1. januar 2014 ikke længere er Center for Familiepleje, men derimod Socialtilsyn Hovedstaden på Frederiksberg, som kommer ud på de årlige driftstilsyn.

Den nyoprettede tilsynsenhed overtager samtidig ansvaret for de generelle godkendelser til nye familier. Netværksfamilier og andre plejefamilier, som bliver godkendt til at modtage et konkret barn, skal dog stadig godkendes af den anbringende kommune: I København – af Center for Familiepleje.

Fra 98 kommunale til 5 regionale tilsyn

Med reformen flyttes opgaven med at godkende og føre tilsyn fra de 98 kommuner til 5nye tilsynsenheder – en i hver region. Udover Socialtilsyn Hovedstaden, som bliver placeret på Frederiksberg, vil der fremover være socialtilsyn i Holbæk, Fåborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring Kommune. De fem nye enheder skal besøge de enkelte socialtilbud og plejefamilier mindst en gang om året.

Uvildigt og professionelt

Tanken med reformen er at skabe et mere professionelt og uvildigt tilsyn, og det sker blandt andet ved at adskille det driftsorienterede tilsyn med plejefamilien eller opholdsstedet og det personrettede tilsyn, der løbende følger op på barnets trivsel.

Samtidig bliver alle tilbud – lige fra familiepleje til bosteder og institutioner – underlagt den samme tilsynsenhed, der fremadrettet skal arbejde ud fra nye og ensartede kvalitetsindikatorer opstillet af Socialstyrelsen. Dermed skulle det nye tilsyn også få bedre forudsætninger for at vurdere den faglige kvalitet i tilbuddene.

Center for Familiepleje yder stadig råd og vejledning

Det personrettede tilsyn med børnene ligger fortsat hos de kommunale sagsbehandlere, ligesom det stadig er familieplejekonsulenter fra Center for Familiepleje, der yder råd og vejledning til de plejefamilier, som har børn fra Københavns Kommune. Center for Familiepleje beholder også ansvaret for de konkrete godkendelser.

En nødvendig beslutning

I Center for Familiepleje vurderer centerchef Klaus Wilmann, at det var en nødvendig beslutning at få skabt et mere uafhængigt tilsyn med fokus på kvaliteten.

”Tanken med reformen var at få et kvalitetsløft og samtidig forhindre, at kommunerne fører tilsyn med sig selv. Den hensigt bakker vi helt op om, og vi ser nu frem til at samarbejde med den nye tilsynsenhed på Frederiksberg,” siger han.

Klaus Wilmann advarer dog samtidig mod at tro, at tilsynsreformen vil fungere som en garanti for, at der aldrig mere kommer en dårlig sag:

”Her er det mere afgørende, at der fortsat er et stærkt fokus på det personrettede tilsyn,” lyder vurderingen.

Omrokering blandt medarbejderne

I forbindelse med tilsynsreformen er der fem medarbejdere fra Københavns Kommune, som flytter ud til den nye tilsynsenhed på Frederiksberg. Reformen træder i kraft den 1. januar 2014.