En del af Borgercenter Børn og Unge

25.03.2015
  • Om Center for Familiepleje
Center for Familiepleje er fremover en del af Borgercenter Børn og Unge – et nyt center, som samler indsatsen for udsatte børn og unge

Fra 1. marts 2015 er det tidligere Børnefamiliecenter København og Driftskontoret for Børn og Familier slået sammen til Borgercenter Børn og Unge (BBU). Center for Familieplejes organisation og opgaver er uændrede, men centret er fremover en del af det nye BBU, hvor vi skal arbejde tættere sammen med sagsbehandlere og andre medarbejdere på børneområdet.

BFCK og DU-B bliver til Borgercenter Børn og Unge

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har ændret sin organisation med virkning fra den 1. marts. Det som tidligere hed Børnefamiliecenter København (BFCK) og Driftskontoret for Børn og Familier (DU-B) er nu slået sammen til et samlet center under navnet Borgercenter Børn og Unge (BBU).

Tidligere var BFCK myndighedscentret, hvor alle sagsbehandlere befandt sig, og hvor beslutninger om foranstaltninger blev truffet, og DU-kontoret var den enhed, som samlede alle foranstaltningerne, dvs. de forebyggende tilbud, plejefamilieområdet og døgninstitutionerne.

Tættere samarbejde på tværs af børneområdet

Baggrunden for ændringen er et ønske hos Socialudvalget om at skabe et tættere samarbejde mellem de medarbejdere, som har den primære kontakt med familierne og træffer beslutninger om børn og unge, og de medarbejdere, som skal bidrage til at beslutningerne kan gennemføres. Sagsbehandlerne skal fortsat arbejde med handleplaner for de enkelte børn og unge, og døgninstitutioner og plejefamilier skal gøre deres for at disse planer kan føres ud i livet, men sammenlægningen betyder, at den lidt stive opdeling blødes op, så medarbejdere lettere kan mødes på tværs af deres områder.

”Vi skal sammen finde nye måder at samarbejde på, så vi i højere grad trækker på samme hammel og løser vores opgaver bedre, til gavn for udsatte børn og unge,” forklarer Klaus Wilmann, der er centerchef i Center for Familiepleje.

Forbedret koordinering og mere teamwork

Der er ikke foretaget ændringer i Center for Familiepleje som sådan. Her er organisationen stadig den samme, og medarbejderne har fortsat de samme opgaver. Center for Familiepleje var tidligere en del af DU-kontoret, men skal fremover være en del af det nye Borgercenter Børn og Unge og vil dermed få et tættere samarbejde med rådgivere, sagsbehandlere og øvrige medarbejdere på børneområdet.

”For plejefamilierne vil ændringen ikke umiddelbart kunne mærkes. Deres primære kontaktperson vil stadig være deres familieplejekonsulent, men vi håber, at forvaltningens kontakt og samarbejde med plejefamilierne kan blive bedre koordineret, og at vi kan skabe en oplevelse af, at forvaltningens medarbejdere og plejefamilierne udgør et team om de enkelte børn og unge. Det er vores ønske,” siger Klaus Wilmann.