Flere anbragte børn bor i netværket

07.05.2014
Ny kvartalsstatistik viser en stigning i antallet af netværksanbringelser

En anbringelse i netværket er ofte det bedste for barnet, og i Københavns Kommune er antallet af netværksanbringelser nu i stigning. Ifølge kvartalsopgørelsen fra oktober er en femtedel af alle de børn, der er i familiepleje, nu anbragt i en familie i netværket. Københavns Kommune er dermed en af de byer, der har den højeste andel af netværksanbringelser.

Flere af de københavnske børn, der anbringes i familiepleje, kommer til at bo hos en familie de kender i forvejen via deres netværk. Derudover er der en tendens til, at der sker færre sammenbrud i anbringelserne. Det viser den seneste statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune, som er fra oktober kvartal.

Som overordnet tendens har anbringelsesmønstret i Københavns Kommune ikke ændret sig markant inden for det seneste år. Dog er der sket en stigning i andelen af netværksanbringelser fra 6,5 procent til 8,9 procent. Samtidig er der sket et lille fald i andelen af børn og unge, der bor på opholdssted eller døgninstitution.
Derudover kan vi se en tendens til, at anbringelser af børn og unge i Københavns Kommune er blevet mere stabile gennem de seneste to år. Det ses blandt andet ved, at andelen af børn og unge, der ikke oplever at skifte anbringelsessted, er steget fra 30 procent til 38 procent.

I den seneste kvartalsstatistik sammenlignes anbringelsesmønstret i Københavns Kommune med mønsteret i seks andre kommuner: Aalborg, Århus, Esbjerg, Odense og Randers. Her fremgår det blandt andet, at København er den by, der har den højeste andel af anbringelser i netværket. Hele 20 procent af de børn, der er anbragt i en plejefamilie, bor i oktober 2011 i en slægts- eller netværksplejefamilie.
Se flere tal i kvartalsstatikken for oktober.

Kontakt