Flere børn i familiepleje – og hurtigere

09.05.2014
  • ""
Københavns Kommunes strategi for hurtigere anbringelser giver resultater

Københavns Kommune har længe haft en strategi om at øge brugen af familiepleje. Strategien giver resultater, men andelen af anbragte børn i familiepleje skal øges yderligere, og Center for Familiepleje tilbyder derfor nu Børnefamilieenhederne i København at hjælpe dem med at vurdere, om familiepleje er en mulighed i de enkelte sager. Samtidig tages der flere initiativer til at nedsætte sagsbehandlingstiden internt i kommunen.

Hjælp til vurdering af anbringelsessagerne

Brugen af familiepleje skal styrkes yderligere i Københavns Kommune, og Center for Familiepleje har derfor – i samarbejde med Drifts- og udviklingskontoret for Børn og Familier – udarbejdet en handlingsplan, der blandt andet skal reducere den samlede sagsbehandlingstid.

Derudover indebærer planen, at Center for Familiepleje fremover vil tilbyde at hjælpe Børnefamilieenhederne med at gennemgå de sager, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt et barn eller en ung kan fungere i en plejefamilie. Center for Familiepleje har allerede en sådan aftale med BFCK Valby og BFCK Amager Vest, men nu får de seks øvrige bydele mulighed for at indgå tilsvarende aftaler.

Kortere sagsbehandlingstid

Generelt tager det længere tid at anbringe et barn i familiepleje end på døgninstitution, hvilket blandt andet skyldes, at det kan tage tid at finde – og måske også godkende – en familie, som passer godt til det pågældende barn.

Handlingsplanen rummer derfor flere initiativer til at få reduceret den interne behandlingstid. Blandt andet indføres der gensidige svarfrister mellem familieplejekonsulenter og sagsbehandlere, ligesom de fælles besøg hos en plejefamilie, der er stillet i forslag, skal gennemføres inden for 14 dage. Sagsbehandler skal ikke længere involveres i godkendelsen af annoncetekster, og Center for Familiepleje skal heller ikke – som tidligere – vente med at besøge en potentiel plejefamilie til den udfyldte børne- og straffeattest er modtaget fra politiet.

Derudover skal Center for Familiepleje afprøve nye metoder til rekruttering af plejefamilier med henblik på at opbygge en pulje af familier, som står klar til at modtage et barn.

Fastsættelse af nye resultatmål

De forskellige initiativer til at reducere sagsbehandlingstiden skal blandt andet resultere i, at følgende mål bliver opnået:

  • Alle døgnsager skal – som gennemsnit – løses inden for 90 kalenderdage, og i 80 procent af sagerne skal der være valgt en plejefamilie senest 60 dage efter, at sagen er visiteret. Den efterfølgende indflytningsplan vil i sagens natur være individuelt tilpasset.
  • Center for Familiepleje fastsætter et internt mål om, at der i alle sager – som gennemsnit – skal sættes en plejefamilie i forslag inden for fire uger.

Tidligere initiativer har givet gode resultater

  • Københavns Kommune har længe haft en strategi om at øge brugen af familiepleje. I 2012 medførte det, at andelen af børn i familie- og netværkspleje steg fra 43,7 procent til 46,2 procent. Medvirkende til stigningen var blandt andet følgende tiltag:Center for Familieplejes forsøg med forstærkede plejefamilier, som betyder, at der i dag er 16 børn og unge, som tidligere var blevet tilbudt plads på en døgninstitution, som nu er anbragt i forstærkede plejefamilier.
  • Et stort anlagt teenageprojekt under videnscentret, som har medført, at andelen af teenagebørn, som anbringes i plejefamilie frem for institution og opholdssted, er vokset pænt i projektperioden fra 2010 til 2012.
  • To større vidensprojekter med fokus på netværksanbringelser, som er medvirkende årsag til, at disse i dag udgør 10 procent af alle anbringelser i Købehavns Kommune.

Det forventes, at den handlingsplan, som Center for Familiepleje har udarbejdet i samarbejde med Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier, vil få andelen af børn og unge i familiepleje til at vokse yderligere.