Flere plejefamilier med overskud og hjerterum

10.10.2014
  • Bliv plejefamilie for et barn fra København
    Foto: Lene Christiansen
Center for Familieplejes kampagne i København har siden forsommeren 2014 sat ekstra skub i rekrutteringen af pleje- og aflastningsfamilier

Center for Familiepleje mangler dygtige pleje- og aflastningsfamilier med overskud og hjerterum, og har siden forsommeren forsøgt at sætte ekstra skub i rekrutteringen - bl.a. ved at efterlyse familier på byens plakatsøjler. I efterårsferien pryder plakaterne igen byens rum, men kampagnen fortsætter også efter at de er pillet ned, fortæller centerchef Klaus Wilmann.

Center for Familieplejes kampagne, som skal rekruttere flere københavnske pleje- og aflastningsfamilier til kommunen, er på vej ind i den sidste uge med plakater i byens rum. I september var der fokus på døgnplejefamilier til børn i alle aldre, mens blikket i uge 42 igen rettes mod aflastningsfamilierne.

”I efterårsferien har vi også plakater og bogmærker til uddeling på Københavns Biblioteker, og vi håber, at vi dér kan nå ud til nogle familier, som har overskud til at tage sig af et barn mere, men måske ikke tidligere har tænkt på muligheden,” siger centerchef Klaus Wilmann.

Kampagnen slutter dog ikke med efterårsferien, men fortsætter året ud.

Et forsøg på at ændre anbringelsesmønsteret

Kampagnen er et led i kommunens strategi om at ændre anbringelsesmønsteret, så langt flere børn og unge bliver anbragt i familiepleje frem for på døgninstitution eller opholdssted. Strategien, som er et led i Barnets Reform fra 2011, betyder, at Center for Familiepleje oplever en stadig større efterspørgsel på plejefamilier, samtidig med at sagerne skal løses i et langt højere tempo.

”I de seneste par år er der kommet et pres på rekrutteringen, som vi ikke har mærket tidligere. Kommunerne konkurrerer indbyrdes om de dygtige plejefamilier, og samtidig oplever vi en stigende efterspørgsel på pleje- og aflastningsfamilier i København, så børnene kan fortsætte i skolen og bevare kontakten til deres familie og netværk. I dag bor 75 procent af vores familier uden for København,” forklarer centerchef Klaus Wilmann.

Familier til både nyfødte og teenagere

Kampagnen blev skudt i gang i forsommeren, hvor centret søgte weekendfamilier, og i september måned var der fokus på døgnplejefamilier til teenagere og de helt små børn.

”I dag er der en bred anerkendelse af, at også teenagere skal have tilbudt en plejefamilie. Vores videnscenter offentliggjorde for et par år siden en undersøgelse, som viste, at også børn, der anbringes i en sen alder, trives godt og knytter stærke bånd til plejefamilien. Det gælder også teenagere med så svære problemer, at de tidligere var blevet visiteret til en døgninstitution. Men i perioder har vi svært ved at følge med efterspørgslen på plejefamilier til teenagere, især hvis familien skal bo i København,” forklarer Klaus Wilmann.

De nyfødte og helt små børn er en anden gruppe, som i højere grad end tidligere anbringes i familiepleje.

”De helt små børn har et meget stort behov for at have få, men tætte voksenrelationer. De er dybt afhængige af at få udviklet deres tilknytningskompetencer i de første år af deres liv, og bør i princippet aldrig anbringes på en institution,” siger Klaus Wilmann og forklarer dermed valget af den anden aldersgruppe, som kampagnen har et særligt fokus på i september.

En stor og forpligtende beslutning

Det er en stor og forpligtende beslutning at åbne sit hjem for et udsat barn – uanset om det er på dagligt basis eller om barnet kun kommer på besøg i weekenden.

Center for Familiepleje har derfor oprettet to informative websites i forbindelse med kampagnen: blivaflastningsfamilie.kk.dk og blivplejefamilie.kk.dk. Her kan interesserede læse mere om, hvordan man bliver godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie, og hvad man skal overveje, inden man træffer sin beslutning.