Flere skal have et pusterum i eget netværk

09.05.2014
  • ""
Flere skal have et pusterum i eget netværk

Flere af de børn og unge, der har brug for et pusterum, skal have det i deres eget netværk. På den måde får de bedre mulighed for at bevare de eksisterende familierelationer, samtidig med at ventetiden på en aflastningsfamilie kan gøres kortere. Derfor har Københavns Kommune siden 2011 deltaget i et forsøgsprojekt finansieret af Socialstyrelsen. Projektet ”Aflastning i netværket” har allerede nu gjort en forskel.

Socialstyrelsens formål med projektet er, at flere børn og unge, som har brug for at komme i aflastning, kan komme i aflastning i deres slægt eller netværk. Netværksaflastninger kan ligesom døgnanbringelser i netværket understøtte, at de udsatte børn og unge får bedre mulighed for at bevare og udvikle de relationer, som de allerede har. For Københavns Kommune giver projektet desuden den sidegevinst, at vi får mere viden om aflastnings i netværket, samtidig med at ventetiden på en generelt godkendt familie bliver reduceret.

Samme brede målgruppe som for aflastningsfamilier generelt

Projekt ”Aflastning i netværket” er et samarbejdsprojekt mellem Børnefamiliecenter København og Videnscenter for Familiepleje. Den primære målgruppe er børn og unge med sociale vanskeligheder eller med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for aflastning. Aflastningen iværksættes typisk for at aflaste forældrene, for at give støtte i opdragelsen af barnet, give forskellige former for optræning af barnet eller for at give tilbud om oplevelser og kontakt, som egen familie af forskellige grunde ikke er i stand til at give barnet.

Københavns Kommune har god erfaring med døgnanbringelser i netværket, men ved ikke så meget om aflastning i netværket. Derfor er en del af formålet for Københavns Kommune også at få viden og systematisk erfaring med denne foranstaltning.

Ventelisten på en generelt godkendt aflastningsfamilie skal afkortes

Der er løbende ca. 40-50 børn og unge, som står på venteliste til at få en generelt godkendt aflastningsfamilie, og projektet skal medvirke til at reducere denne venteliste. Desuden skal andelen af aflastninger i netværk øges, så flere udsatte børn og unge kommer i aflastning hos personer, som de kender og allerede har en god relation til.

Målet er, at ingen børn og unge ved udgangen af 2013 kommer i aflastning hos en generelt godkendt aflastningsfamilie med mindre mulighederne for en netværksaflastning er udelukket.

Godt på vej til at nå mål om at en ud af tre skal aflastes i netværket

Københavns Kommune har en målsætning om, at 33 procent af aflastningsfamilierne til hjemmeboende børn og unge skal findes i barnets eller den unges netværk. I 2012 rekrutterede Københavns Kommune 98 aflastningsfamilier til hjemmeboende børn og unge, heraf var 22 af familierne fundet i barnets og den unges netværk, hvilket svarer til godt en femtedel.

Til sammenligning etablerede Københavns Kommune i året op til projektets start – det vil sige fra medio 2010 til medio 2011 – 57 aflastningsfamilier til hjemmeboende børn og unge. Heraf var otte af aflastningsfamilierne fundet i barnets eller den unges netværk, hvilket svarer til hver syvende.

Omsat til procent er der i projektperioden sket en stigning fra 14 til 22 procent, svarende til 8 procentpoint på et år. Og Københavns Kommune er dermed godt på vej til at indfri målsætningen om, at 33 procent af aflastningsfamilierne skal findes i barnets eller det unges netværk.

Alle sagsbehandlere er uddannet i at kortlægge netværket

For at nå målet om, at flere aflastninger skal foregå i netværket skal barnets eller den unges netværk kortlægges og inddrages i alle nye sager. Sagsbehandlerne skal nu som noget nyt udfylde et genogram sammen med borgeren i samtlige sager i undersøgelsesfasen. I den forbindelse har samtlige sagsbehandlere og afdelingsledere været på kursus, blandt andet i at udarbejde genogram over både barnets og forældrenes netværk, så alle sagsbehandlere kan føle sig kvalificerede til at kortlægge og inddrage netværket.

Pr. 1. januar 2013 er der i Københavns Kommune 291 hjemmeboende børn og unge, der har en eller flere aflastningsfamilier, heraf er 41 (14 procent) fundet i barnets eller den unges netværk.

Fakta om projekt "Aflastning i netværket"

Projekt ”Aflastning i netværket” er en del af et større udviklingsprojekt defineret og finansieret af Socialstyrelsen. I projektet indgår tre kommuner: København, Helsingør og Roskilde. Kommunerne er udvalgt af Socialstyrelsen blandt 12 kommuner. Projektperioden løber fra medio 2011 til ultimo 2013. Projektledelsen er delt mellem staben i Børnefamiliecenter København (BFCK) og Videnscenter for Familiepleje.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08