Flere teenagere i familiepleje

24.06.2014
  • Teenager
    Modelfoto fra Colourbox.com
Teenagere anbringes oftere end yngre børn på døgninstitution. Men andelen af københavnske teenagere i familiepleje er nu i kraftig stigning.

Når en teenager anbringes, sker det oftere end for yngre børn på en døgninstitution. Mens 34,6 procent af de 13-17-årige, der er anbragt uden for hjemmet af Københavns Kommune i dag, er anbragt på en døgninstitution, gælder det samme kun for 22 procent af de 0-12-årige.

Men anbringelsesmønsteret for teenagere er under forandring, og stadig flere anbringes nu i familiepleje. Det viser Københavns Kommunes anbringelsesstatistik for april 2014, som Videnscenter for Familiepleje netop har udsendt.

Mens kun 32,4 procent af de 13-17-årige, der var anbragt i Københavns Kommune i april 2012, var anbragt i familiepleje, så var andelen steget til 46,7 procent den 1. april 2014, dvs. to år senere. Det svarer til en stigning i andelen af familieplejeanbragte teenagere på 36,1 procent over den toårige periode, hvilket er en meget markant stigning.

Også flere yngre børn anbringes i familiepleje

Denne udvikling er i tråd med udviklingen i anbringelsesmønsteret for de øvrige aldersgrupper, som også stadigt hyppigere er anbragt i ordinær familiepleje, i netværket eller i en plejefamilie med forstærkning.

For alle aldersgrupper ses en generel stigning i andelen af familieplejeanbragte børn på 16,7 procent. Samtidig observeres et fald på 13,2 procent i andelen af børn, som er anbragt på døgninstitution eller på et socialpædagogisk opholdssted.

En udvikling i tråd med de politiske ønsker

 

Videnscenter for Familiepleje gennemførte i 2011-2012 et forskningsprojekt om teenagere i familiepleje, som blandt andet viste, at familiepleje er en god løsning for mange unge, der ikke kan bo hjemme.

Leder af Videnscenter for Familiepleje, Mette Larsen, vurderer, at stigningen i andelen af teenagere, der anbringes i familiepleje er udtryk for en udvikling, som ligger i tråd med de politiske prioriteringer på området.

Tidligere tænkte mange sagsbehandlere oftest i institutionsanbringelse, når det drejede sig om teenagere. Men i forbindelse med vores projekt om teenagere i familiepleje har vi været ude i enhederne, og jeg tror mange var overraskede over, at teenagere generelt – også de sent anbragte – bliver så tæt knyttet til plejeforældrene. Det kan meget vel være en af grundene til at andelen af teenagere i familiepleje nu stiger, "siger Mette Larsen.

Kontakt

+45 29 25 67 24