Fokus på konfliktløsning og samarbejde

07.05.2014
  • ""
Fokus på konfliktløsning og samarbejde

Center for Familiepleje opkvalificerer inden for konfliktløsning. Fra foråret 2012 vil 8 ud af 26 konsulenter fra Center for Familiepleje uddanne sig i at gennemføre Samarbejdssamtaler, en særlig metode til konfliktløsning mellem plejefamilier og forældre til anbragte børn. Formålet er at forbygge konflikter og hjælpe med at skabe løsninger, som alle parter er tilfredse med.

For at blive bedre til at hjælpe plejefamilier og biologiske forældre med at samarbejde har Center for Familiepleje besluttet at opkvalificere 8 ud af 26 konsulenter til at gennemføre Samarbejdssamtaler – en særlig metode til at løse konflikter og skabe samarbejde. Initiativet sker blandt andet på baggrund af Videnscenter for Familieplejes undersøgelse om anbragte børns samvær med deres biologiske forældre.

Mange plejefamilier oplever samarbejdet med plejebarnets biologiske forældre som vanskeligt.  Der kan nemt opstå misforståelser, problemer og konflikter.  Og i familieplejekonsulenternes råd og vejledning til plejefamilier tales der ofte om udfordringer i samarbejdet med de biologiske forældre. Det kan dreje sig om samværssituationer, afleveringer fra én familie til en anden eller forældrenes ønske om indflydelse på barnets liv og opdragelse i plejefamilien.

Konflikter tager energi fra barnet

For barnet kan samarbejdsvanskelighederne mellem de voksne blive til en indre uro, som tager en del af barnets opmærksomhed fra hans eller hendes eget liv og udvikling. Og i værste fald er konflikterne så voldsomme, at barnet bruger betydelig energi på at balancere mellem de voksne.

En konflikt kan også skabe så store problemer i samarbejdet, at enten plejefamilien eller de biologiske forældre ønsker at afbryde anbringelsen. På den måde kan rettidig konfliktløsning også være med at forhindre brud.

Samarbejdssamtaler er en konfliktmæglingsmetode

Samarbejdssamtaler er et struktureret samtaleforløb, som kan iværksættes ved opstarten af et anbringelsesforløb eller når der opstår konfliktsituationer. Formålet er at nå frem til en forståelse af hinanden og skabe løsninger, som alle parter er tilfredse med.

Metoden er udviklet med baggrund i tilsvarende konflikter i svære skilsmissesager af Psykologerne i Allerød, som nu uddanner fagfolk i denne særlige metode til samarbejde og konfliktmægling.

Forskningsbaseret initiativ

Det er blandt andet Line Klyvøs rapport ”Når samværet er svært”, der har givet anledning til øget opmærksomhed på de problemer, der kan opstå i forbindelse med anbragte børns samvær, og som dermed ligger bag Center for Familieplejes arbejde med Samarbejdssamtaler. Line Klyvø er ansat som projektleder i Videnscenter for Familiepleje.

Samarbejdssamtaler kan tilbydes fra efteråret 2012

Center for Familiepleje regner med at kunne tilbyde Samarbejdssamtaler til de lokale børnefamiliecentre fra efteråret 2012. Interesserede plejefamilier kan kontakte deres familieplejekonsulent for yderligere information.

Litteraturforslag